Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στην υπογραφή συμβάσεων τριών νέων έργων προχώρησε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ και ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στις οποίες ανατέθηκε η εκτέλεση τους μετά από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:
1. “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018)” προϋπολογισμού 215.000€ το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.
2. “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” προϋπολογισμού 142.000€ το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
3. “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ” προϋπολογισμού 245.500€ το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.
Τα έργα αφορούν αντίστοιχα, το μεν πρώτο σε εργασίες συντήρησης της δημοτικής οδοποιίας στην πόλη και τους οικισμούς του Δήμου Γρεβενών, το δεύτερο στην επισκευή των στεγών στο 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών και στο Δημοτικό Κιβωτού και στην αντικατάσταση υαλοπινάκων, και το τρίτο αφορά κυρίως σε ανακαινίσεις όψεων των κτιρίων, εσωτερικούς χρωματισμούς, συντήρηση και κατασκευή εξωτερικών δαπέδων, κλιμακοστασίων, περιφράξεων και ραμπών για ΑΜΕΑ στα ακόλουθα σχολεία : 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, και 7ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών, στο 2ο,3ο,4ο,6ο και 9ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών και στο Επαγγελματικό Λύκειο Γρεβενών.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών