Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Πλησιάζουν οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο όπου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Μάιο από το Υπουργείου Παιδείας και με λύπη μας πληροφορηθήκαμε για την ένταξη του Δήμου μας στην πιλοτική υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή.

Στα νηπιαγωγεία εφαρμόζεται πλήρως το πρόγραμμα του Υπ.Παιδείας από νηπιαγωγό Π.Ε 60 εξειδικευμένη στην ηλικιακή ομάδα 5-6 ετών.

Οι γονείς των προνηπίων δεν ήταν μέχρι σήμερα αναγκαίο να εγγράψουν τα παιδιά τους στα δημόσια νηπιαγωγεία, καθότι στο άρθρο 33 του Ν.4521/18 αναφέρεται η πιλοτική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικότητας και σαφώς δεν υπήρχε καμία υποχρέωση έκδοσης φοίτησης στα προνήπια για να προβιβασθούν στα νηπιαγωγείο.

Σαφέστατα η ένταξη των προνηπίων σε σχολικό περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη για την κοινωνικοποίηση των παιδιών της ηλικίας 4-5 ετών, αλλά σε σχολικό περιβάλλον χωρίς αυτό να λέγεται απαραίτητα νηπιαγωγείο.

Οργανωμένο περιβάλλον και κατάλληλα διαμορφωμένο είναι το περιβάλλον του παιδικού σταθμού, όπου εδώ και 41 χρόνια επιτελείται πλήρως ένα δομημένο πρόγραμμα με  πρακτικές και μεθόδους και η μάθηση περνάει αυθόρμητα μέσα από το παιχνίδι.

Ο παιδικός σταθμός είναι ένας από τους βασικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης, μετά την οικογένεια, και η πρώτη επαφή του παιδιού με το θεσμό του σχολείου.

Καθορίζει και διαμορφώνει χαρακτήρα, διαπαιδαγωγεί και εκπαιδεύει το παιδί και ανοίγει έναν δίαυλο επικοινωνίας για το μετέπειτα σχολικό περιβάλλον.

Η μάθηση πετυχαίνεται μέσα από ομάδες εργασίας σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους με γωνιές δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με τις θεματικές ενότητες και τα υλικά των παιδιών.

Τα παιδιά μπορούν με την νηπιαγωγό-παιδαγωγό του τμήματος να κατευθύνουν την ίδια τη μάθησή τους, να δημιουργούν ένα ανοιχτό πλαίσιο μάθησης μέσα από το οποίο το κάθε παιδί μπορεί να αναπτύσσεται ανάλογα με την ατομική του ωρίμανση.

Οι δραστηριότητες τόσο στα νήπια στο συστεγαζόμενο ή ανεξάρτητο νηπιαγωγείο, όσο και στα προνήπια αναπτύσσονται  σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση του  αναλυτικού προγράμματος που μπορεί να λάβει μορφή project  θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες στον παιδικό σταθμό στα προνήπια υλοποιούνται με βιωματικό τρόπο με κέντρο πάντα το παιχνίδι.

Στις ηλικίες 4-5 οι παιδαγωγοί εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν τις όποιες κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες του παιδιού, αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα λόγου και στους παιδικούς σταθμούς υπάρχουν  ειδικοί  συνεργάτες-ειδικό προσωπικό (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδοψυχολόγοι) ,οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά και τα στηρίζουν.

Στόχος όλων μας στην ηλικία των προνηπίων είναι να βοηθήσουμε το παιδί στην προσωπική του ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην πορεία του για την επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, το νηπιαγωγείο ή την Α’ Δημοτικού ,χωρίς βιαίως να ωθούμε την υποχρεωτική του ένταξη.

      Ουδείς έχει το δικαίωμα να αποσπάσει το παιδί από την ομάδα του, τους φίλους του, το περιβάλλον στο οποίο έχει συνηθίσει και μεγαλώσει για 3-4 έτη.

      Ουδείς παίζει με την κοινωνικοσυναισθηματική του ωρίμανση και ανάπτυξη για να υπηρετήσει συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες.

Αιτούμαστε να συνεχίσουν να έχουν οι γονείς το δικαίωμα επιλογής για τα προνήπια- παιδιά της φοίτησης τους στους παιδικούς σταθμούς ή της εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία. Να μπορούν να επιλέξουν τη δομή που θα φιλοξενήσει το παιδί τους και να γνωρίζουν ποιες δομές πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης των παιδιών τους. Γιατί πάνω απ’όλα προέχει η ασφάλεια και υγιεινή των χώρων φοίτησης των παιδιών και μετά η εκπαίδευση.

Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να ερευνούν τους χώρους φοίτησης και φιλοξενίας των παιδιών τους ως φορολογούμενοι πολίτες και δημότες.

 Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα χαθούν πολλά κονδύλια από τα προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω voucher για δωρεάν φοίτηση του παιδιού στους παιδικούς σταθμούς, που καθαρά για πολιτικούς λόγους  εξαγγέλλεται κάθε τέτοια εποχή προ της προκήρυξης της ΕΕΤΑΑ του προγράμματος ΕΣΠΑ “Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” η υποχρεωτικότητα φοίτησης στα προνήπια και μάλιστα με ημερομηνίες Μαΐου.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, επίσης, ότι εκτός από τα χρήματα που χάνονται από το Δήμο Γρεβενών, από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς χαρίζοντας χωρίς κανένα όφελος, ούτε του Δήμου, ούτε των παιδιών, τα προνήπια στα νηπιαγωγεία οδηγείτε και σε δυσχερή θέση τους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς της πόλης μας και εργατικό προσωπικό στην ανεργία. Επιπλέον, πολλοί είναι οι γονείς που έχουν δυσαρεστηθεί με την απόφαση σας στην ένταξη του Δήμου στην πιλοτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και αν επιθυμείτε μπορούμε να καταθέσουμε και υπογραφές γονέων που επιθυμούν την παραμονή του προνηπίου τους στον παιδικό σταθμό.

Αναλογιστείτε τα αποτελέσματα της απόφασης σας και πραγματικά τα αρνητικά που επιφέρετε στον ίδιο σας το Δήμο.

Με εκτίμηση,

Παρασκευή Ζαρκογιάννη

Ιδιοκτήτρια του Παιδικού Σταθμού ΧΙΟΝΑΤΗ