Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-03-2019 μέχρι και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου ΜαΪου 2019.

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ :

– το επίπεδο Α (Α1-Α2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική

– το επίπεδο Β (Β1-Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική

– το επίπεδο Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική

Εξεταστικά Κέντρα για την εξέταση των διαβαθμισμένων επιπέδων Α (Α1-Α2) και Β (Β1-Β2) θα λειτουργήσουν στις περιοχές που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2), Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, ως εξής:

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ :

ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα –Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο – Πάτρα – Λάρισα

ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο -Πάτρα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο – Λάρισα

ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο – Λάρισα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω συστήματος καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και προβαίνουν σε προσωρινή αποθήκευση της αίτησής τους. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και το επιθυμούν, μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, ή απλώς να συγκρατήσουν τον κωδικό υποψηφίου που θα τους αποδοθεί κατά την αποθήκευση της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Στη συνέχεια, προσέρχονται στις κατά τόπους Δ.Δ.Ε., προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναφέρονται στη συνέχεια), ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Επιτροπής Συγκέντρωσης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών των υποψηφίων να αντιπαραβάλουν τα στοιχεία που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση με αυτά που αναφέρονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, να δεσμεύσουν το παράβολο, να οριστικοποιήσουν την αίτηση και να παραδώσουν στον υποψήφιο το Δελτίο Εξεταζομένου.

2. Το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους αρχίζει από την Τετάρτη 20-3-2019 και διαρκεί έως και την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται για την οριστικοποίηση της αίτησής τους στις Δ.Δ.Ε., αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, κατά τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15:00.

3. Εφόσον μετά την οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου, ο υποψήφιος διαπιστώσει λάθος στα στοιχεία του ή στην εξεταζόμενη γλώσσα, επίπεδο και/ ή περιοχή εξέτασης, τότε προσέρχεται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων (2-4-2019) στις Δ.Δ.Ε και υποβάλλει αίτηση, η οποία λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, για άρση της οριστικοποίησης της αίτησής του. Συνημμένο στην αίτηση υποβάλλει και το Δελτίο Εξεταζομένου. Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι της Επιτροπής Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών προβαίνουν σε άρση της οριστικοποίησης, διορθώνουν τα στοιχεία που αιτείται ο υποψήφιος, αποθηκεύουν και οριστικοποιούν εκ νέου την αίτηση του υποψηφίου και εκδίδουν νέο Δελτίο Εξεταζομένου. Η αίτηση του υποψηφίου για άρση της οριστικοποίησης καθώς και το ακυρωμένο Δελτίο Εξεταζομένου φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Δ.Ε.

                                                                    ΠΡΟΣΟΧΗ:

Την ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνει αποκλειστικά και υπό την ευθύνη του ο κάθε υποψήφιος ή εφόσον είναι ανήλικος υπό την ευθύνη του κηδεμόνα του. Το προσωπικό των Δ.Δ.Ε. δε δύναται να επέμβει κατά το στάδιο αυτό. Εφόσον κατά τον έλεγχο των προσωπικών στοιχείων στη Δ.Δ.Ε., πριν την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει λανθασμένα τα στοιχεία του ή τη γλώσσα, το επίπεδο και την επιθυμητή περιοχή εξέτασης, τότε επισημαίνονται στον υποψήφιο τα λάθη του. Το προσωπικό των Δ.Δ.Ε. δεν έχει πρόσβαση για τη διόρθωση αυτών των στοιχείων, παρά μόνο ο ίδιος ο υποψήφιος. Εν τούτοις, εάν ο υποψήφιος δηλώσει ότι δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε παρακαλούμε να υπάρχει μέριμνα, ώστε να του παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της Δ.Δ.Ε., ώστε μόνος του ο υποψήφιος να συμπληρώσει την αίτησή του ή να διορθώσει τα στοιχεία του.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι εφόσον αποθηκεύσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ Α΄ περιόδου 2019 (Μάιος), προσέρχονται το αργότερο έως την Τρίτη 2-4-2019 στις κατά τόπους Δ.Δ.Ε. για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπωμένη την αίτησή του

2. Απόδειξη πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-paravolo), όπως προβλέπεται στην με αρ. πρωτ. 56613/ΚΒ/2010 (Φ.Ε.Κ.753/01.06.2010 τ. Β’) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α) των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2),

β) των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),

γ) των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).

Η έκδοση του e-παραβόλου μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) στη διαδρομή: Αρχική σελίδα/Υπηρεσίες προς Πολίτες/ e-παράβολο) ή μέσω ΚΕΠ, τα οποία μπορούν να μεσολαβήσουν για τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και την έκδοση κωδικού πληρωμής του, σύμφωνα με την αρ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ14290 (ΦΕΚ 1580/Β/2014) Κ.Υ.Α. Σε περίπτωση που η κατά τόπους αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει εκδώσει έντυπο παράβολο, παρακαλούμε να γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1131/24.06.2015 (Φ.Ε.Κ. 1324/01.07.2015 τ.Β’).

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες. Επομένως, παρακαλούμε να εφίσταται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ώστε κατά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων οι υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε να έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το παράβολο.

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων είναι η Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15.00.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου τατοπροσωπίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/23.12.2008 τ.Α’) τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις Δημόσιες Αρχές είναι:

α. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,

β. Το διαβατήριο

γ. Η άδεια οδήγησης

δ. Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταθέσει φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού μέσου των στοιχείων ταυτότητας από το οποίο, όμως, δεν προκύπτουν το πατρώνυμο και μητρώνυμο, θα καταθέτουν μαζί με τη φωτοτυπία του μέσου αυτού υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία αυτά (πατρώνυμο – μητρώνυμο). Εφόσον οι υποψήφιοι είναι ανήλικοι, η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον κηδεμόνα τους.

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα Κ.Ε.Π.

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ.3 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/09.03.1999 τ. Α’) σύμφωνα με τις οποίες «Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές».

4. Φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών γ) των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).

Η έκδοση του e-παραβόλου μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) στη διαδρομή: Αρχική σελίδα/Υπηρεσίες προς Πολίτες/ e-παράβολο) ή μέσω ΚΕΠ, τα οποία μπορούν να μεσολαβήσουν για τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και την έκδοση κωδικού πληρωμής του, σύμφωνα με την αρ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ14290 (ΦΕΚ 1580/Β/2014) Κ.Υ.Α. Σε περίπτωση που η κατά τόπους αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει εκδώσει έντυπο παράβολο, παρακαλούμε να γίνεται δεκτό, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1131/24.06.2015 (Φ.Ε.Κ. 1324/01.07.2015 τ.Β’).

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες. Επομένως, παρακαλούμε να εφίσταται η προσοχή στους υποψηφίους ως προς τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ώστε κατά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων οι υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε να έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το παράβολο.

των στοιχείων ταυτότητας από το οποίο, όμως, δεν προκύπτουν το πατρώνυμο και μητρώνυμο, θα καταθέτουν μαζί με τη φωτοτυπία του μέσου αυτού υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία αυτά (πατρώνυμο – μητρώνυμο). Εφόσον οι υποψήφιοι είναι ανήλικοι, η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον κηδεμόνα τους.

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης των αιτήσεων είναι η Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15.00.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι ανωτέρω υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική αίτησή τους την εξέταση σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο υποχρεούνται να προσκομίσουν στις Δ.Δ.Ε. φωτοτυπία ιατρικής γνωμάτευσης ή διαγνωστικής έκθεσης περί μαθησιακής δυσκολίας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από δημόσια νοσοκομεία, οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΔΥ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013(ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ.Α) οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ, ή/και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, έχουν μόνιμη ισχύ.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν να τους παρασχεθούν ειδικές διευκολύνσεις κατά την εξέταση, εξετάζονται μόνο στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, που θα λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οφείλουν να έχουν επιλέξει ένα από τα δύο κέντρα στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Η εξέτασή τους πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο πρόγραμμα που ισχύει και για τους άλλους υποψηφίους. Οι ειδικές διευκολύνσεις παρέχονται κατά την εξέταση, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων και είναι ανάλογες της διαγνωστικής έκθεσης του ΚΕΔΔΥ ή της πάθησης που αναγράφεται στη γνωμάτευση και είναι οι εξής:

α) Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας 3 «Κατανόηση προφορικού λόγου». Εναλλακτικά, μπορούν να ζητήσουν να εξετασθούν σε χωριστή αίθουσα, μόνοι τους με τη συνδρομή βοηθού εξέτασης.

β) οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας δύνανται να ζητήσουν να εξετασθούν μόνοι τους.

γ) οι υποψηφίοι με προβλήματα όρασης μπορούν να ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων εξέτασης, ενώ προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιήσουν το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν.

δ) Για υποψηφίους με μορφές δυσλεξίας και διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, με απόφαση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, είναι δυνατό να παραταθεί κατά περίπτωση και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με το πρόγραμμα η διάρκεια της εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα, το ανώτερο μέχρι ένα τέταρτο της ώρας. Επίσης, οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διευκολυνθούν στην ενότητα 2, Παραγωγή γραπτού λόγου, από Βοηθό Εξέτασης.

ε) Βοηθό Εξέτασης δύνανται να ζητήσουν και οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και το σύνολο των συνοδευτικών δικαιολογητικών για τους υποψήφιους με ειδικές δεξιότητες πρέπει να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στη Διεύθυνσή μας το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 9 Απριλίου 2019 (στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται φωτοτυπημένο αρχείο αυτών).

Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

Αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησης εμφανίζεται στο σύστημα η επιλογή Εκτύπωση Δελτίου Εξεταζομένου, το οποίο υπογράφεται από το Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τίθεται σε αυτό η στρογγυλή σφραγίδα του Κράτους.

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

Κωνσταντίνος Πουτακίδης

ΣΤ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019

glossomathia19