Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ελευθέριος ΤΖΙΟΛΑΣ: Το Ενεργειακό Πρόγραμμα για τα Γρεβενά

Φυσικό Αέριο για όλους,

Ενεργειακά έργα για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη,

Νέοι Πρόσθετοι Πόροι για Έργα Υποδομής,

Κοινωνική Φροντίδα,

Μείωση Δημοτικής Φορολογίας

και Οικονομική Ανακούφιση.

[Το τμήμα του Προγράμματος του Ελευθερίου ΤΖΙΟΛΑ, όπως παρουσιάσθηκε στις 3/3/2017 στο διοικητήριο της Π.Ε. Γρεβενών]

Έχουμε συγκεκριμένα διατυπώσει την ιδέα μας για ένα Νέο Σύγχρονο Δήμο : Κέντρο Συντονισμού της Οικονομικής και Κοινωνικής ζωής των Γρεβενών. Έναν Δήμο της Νέας Εποχής, των δικτύων, της διαδικτύωσης, των πρωτοβουλιών και της δικής μας οικουμενικότητας.

Σε ένα τέτοιο Δήμο, κεντρικός μας Στόχος, η κεντρική μας μέριμνα, ο Στόχος που θα διαπερνά κάθε μας απόφαση, κάθε επιλογή, κάθε δράση θα είναι : η Ανάπτυξη και η Απασχόληση.

Σε κάθε μας απόφαση θα υπάρχει ένα κριτήριο, κριτήριο που θα τη διαπερνά, κριτήριο μετρήσιμο :

  • πόση ανάπτυξη δημιουργεί αυτή η απόφαση μας ;
  • πόσες θέσεις εργασίας δημιουργεί αυτή η επιλογή μας ;
  • πόσο και πως υποστηρίζει την ανάπτυξη ;
  • ποιές συνθήκες διαμορφώνει για την απασχόληση ;
  • ποιά επιπλέον κίνητρα οικοδομεί για την ανάπτυξη ;

Δεν διανοούμαι, όχι μόνο για τον Τόπο μου που χειμάζεται, αλλά για όλη την Αυτοδιοίκηση, στις σημερινές συνθήκες όπου η Πατρίδα έχει απωλέσει σχεδόν το 30% του ΑΕΠ, απλούστερα να το πω, του εθνικο-κοινωνικού πλούτου της, όπου 550.000 νέοι επιστήμονες έχουν μεταναστεύσει, -σ΄ αυτές τις συνθήκες, λοιπόν -, δεν μπορώ να δεχθώ η Αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός ζωντανός, κοντά στο λαό, να μην σκέφτεται και να μην ενεργεί αναπτυξιακά.

Η διεκδίκηση προς την Κεντρική Εξουσία θα γίνει, και θα γίνει με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Επίσης, με τον καλύτερο τρόπο, και γιατί διαθέτουμε την εμπειρία (πολιτική, επιστημονική, διοικητική, επαγγελματική), και γιατί διαθέτουμε το δίκτυο σχέσεων και επικοινωνίας και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες, -με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο-, θα αξιοποιήσουμε τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, κινώντας με ταχύτητα και αξιοπιστία τον δικό μας μηχανισμό ετοιμότητας και υλοποίησης.

Όμως, οι πατεράδες μας έλεγαν: ‘’με χέρι απλωμένο (εννοούσαν το ”χέρι της επαιτείας”), προκοπή δεν γίνεται’’…

Οφείλουμε, λοιπόν, να κάνουμε ταυτόχρονα τρία (3) πράγματα :

1ον. Να εξοικονομήσουμε πόρους.

2ον. Να αυγατίσουμε τους πόρους που θα εισρεύσουν.

3ον. Να δημιουργήσουμε πρόσθετους νέους.

Ο τομέας της Ενέργειας είναι ένας προνομιακός τομέας, πολλά και ρεαλιστικά υποσχόμενος.

Στα πλαίσια του επιδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος, η εξοικονόμηση πόρων σχετίζεται για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση ενέργειας από το σύνολο των δημοτικών καταναλώσεων (οδοφωτισμός -αλλαγές λαμπτήρων και διαχείριση δικτύου , προγραμματισμός και ορθολογική διαχείριση όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων στον 24ωρο ημερήσιο κύκλο, καθώς και του ηλεκτροφωτισμού κτιρίων και οργανισμών,   βέλτιστες ενεργειακές λύσεις στις καταναλώσεις θερμότητας – ψύξης, αντλιοστάσια ύδρευσης, αντλιοστάσια άρδευσης κλπ).

Το πρόγραμμα αυτό σε συνδυασμό με το Net Metering (ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα συμψηφισμού με τη ΔΕΗ παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας) θα εφαρμοσθεί από τον πρώτο χρόνο.

Η εμπειρία σε Δήμους αντίστοιχου μεγέθους με αυτό των Γρεβενών δείχνει ότι η ετήσια εξοικονόμηση πόρων από την ολόπλευρη εφαρμογή είναι της τάξεως των 4,5 εκατ. €.

Ο πρόσθετος αυτός πόρος, δημιουργημένος από εμάς, θα επιστραφεί στους δημότες με δύο τρόπους : με μείωση της δημοτικής φορολογίας και με νέα έργα υποδομής για την ποιότητα ζωής.

Ο νέος μηχανισμός της κοινωνικής οικονομίας, με τη μορφή των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Εν. Κοιν.) είναι ένα σχήμα που είχα ο ίδιος εισηγηθεί και νομοπαρασκευαστικά αναπτύξει κατά την υπουργική μου θητεία.

Ήδη, τώρα, αποτελεί θεσμοποιημένη δυνατότητα με νόμο και δειλά- δειλά εμφανίζονται τα πρώτα σχήματα αστικών ενεργειακών συνεταιρισμών.

Δίδεται η δυνατότητα ο Δήμος, μαζί με φυσικά πρόσωπα, ή με άλλους Δήμους (π.χ. της Δεσκάτης), ή με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς αξιοποιώντας και τις υψηλές επιδοτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, της τάξεως του 70%, να δημιουργήσει σχήματα παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Από την προσωπική, επαγγελματική μου εμπειρία, προερχόμενη όχι μόνο από τη δραστηριότητά μου ως ενεργειακού μηχανικού, αλλά και από τη συγκεκριμένη υποστήριξη στη δημιουργία των πρώτων Εν.Κοιν., μπορώ να διαβεβαιώσω ότι εδώ υπάρχει μια άμεση, απόλυτα ρεαλιστική προοπτική σημαντικών και σταθερών εισροών, νέων πόρων για το Δήμο.

Οι επενδύσεις αυτές στις ανανεώσιμες πηγές, επενδύσεις με Φορέα ουσιαστικά το Δήμο αλλάζουν θεματικά το οικονομικό τοπίο, παρέχοντας θέσεις εργασίας και διαθέσιμους πόρους για μια πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και συνοχής και βελτίωσης όλων των υποδομών του Δήμου σε κάθε τομέα.

Ο πλούτος της Φύσης της περιοχής μας, σε ήλιο, σε αέρα, σε νερά, σε βιομάζα θα μετασχηματισθεί σε οικονομικό πλούτο του Δήμου, δηλαδή, της κοινωνίας.

Υπάρχει η θέληση, η γνώση, η εμπειρία, η δυνατότητα. Από το 2021, οι πρώτες μονάδες θα αποδίδουν πόρους που θα επαναποδίδονται στην κοινωνία των Γρεβενών, με τη μορφή έργων, υπηρεσιών, αναπτυξιακών πολιτικών και σταθμισμένων οικονομικών ελαφρύνσεων.

Παράλληλα με αυτά, στα δώματα (στις ταράτσες) όλων των δημοτικών και σχολικών κτιρίων, σε όλη την επικράτεια του Δήμου, στην πόλη και στα χωριά, θα τοποθετηθούν ΦΒ εισφέροντας παράλληλα με την αποπληρωμή τους κι ένα σημαντικό έσοδο και μετά από την 5ετή αποπληρωμή τους ο Δήμος και οι Τοπικές Κοινότητες θα έχουν την πλήρη εκμετάλλευσή τους, τους δικούς τους νέους, πρόσθετους πόρους.

Η βιομάζα, οι εγκαταλειμμένες τεράστιες ποσότητες ξύλων στα δάση από την υλοτόμηση, στους αγρούς και στα χωράφια από τις συγκομιδές, στα κλαδέματα από τις δημοτικές, ιδιωτικές και δημόσιες εκτάσεις, αποτελεί μια αξιόλογη ενεργειακή ύλη από την οποία μπορούμε, με βάση πολύ εξελιγμένες πλέον τεχνολογίες να έχουμε σημαντικά ποσά ενέργειας πολύ χαμηλού κόστους προς οικιακούς ή και επιχειρηματικούς καταναλωτές, ή/και διάθεση τους στο δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα αιολικά με γεννήτριες χαμηλού ύψους, αλλά καλών αποδόσεων, τα νερά για τη δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών, συμβατών με το ύφος και την περιβαλλοντική φυσιογνωμία των τοπιών μας, δεν θα τα εκμεταλλεύονται πλέον, σχεδόν, ανεξέλεγκτα ιδιώτες επιχειρηματίες με σχεδόν μηδενικές αποδόσεις προς την τοπική οικονομία και τις κοινωνίες, αλλά ο ίδιος ο Δήμος, προς όφελος των δημοτών του.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους επίδοξους εκμεταλλευτές των υδάτινων ή άλλων φυσικών πόρων, επιχειρηματίες, που βρίσκονται εγκατεστημένοι ή που επιδιώκουν να εγκατασταθούν στον τόπο αυτό : πρέπει να αντιληφθούν ότι η φιλική μας αντίληψη προς το επιχειρείν και προς τους υγιείς επιχειρηματίες πρέπει να αντισταθμίζεται από την πλευρά τους με την έμπρακτη οικονομική στήριξη αυτού του Τόπου.

Η ενεργειακή εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού μπορεί να φτάσει και μέχρι την απόσπαση του ενεργειακού φορτίου από τα νερά εντός των αγωγών της ΔΕΥΑΓ κατά την κίνησή τους από τα μεγάλα ύψη και με σχετικά μεγάλες ροές.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης 4ετίας το οικιστικό σύνολο της πόλης των Γρεβενών θα θερμαίνεται με Φυσικό Αέριο.

Αυτό είναι εφικτό και θα γίνει, ανεξάρτητα από τις ανέξοδες υποσχέσεις που εμφανίσθηκαν τελευταία στα μέσα ενημέρωσης από παράγοντες που δεν είχαν και δεν έχουν κάνει καμία σοβαρή ενέργεια για το ζήτημα αυτό, του οποίου όπως αποδείχθηκε αγνοούν και τις ουσιαστικές και τις τυπικές προϋποθέσεις ως έργο και Ρroject.

Κεντρική θέση στο Πρόγραμμα για τη Νέα Εποχή, στο Σχέδιο Ανόρθωσης των Γρεβενών, θα έχει η προσέλκυση νέων, κατά προτεραιότητα γρεβενιώτικης καταγωγής, πίσω στα Γρεβενά.

Η ιδέα, εδώ, σε αδρές γραμμές είναι η εξής :

Σε κάθε Έλληνα νέο ή νέα, και με αυξημένα κριτήρια υποστήριξης & επιλογής, σε κάθε Ελληνική οικογένεια, ενεργής παραγωγικής ηλικίας, που θα καταθέτει ρεαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο για τον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα, ο Δήμος Γρεβενών θα τους διαθέτει για 50 έτη έκταση ανάλογη για την απόκτηση προκατασκευασμένης κατοικίας τους και για την άσκηση της επενδυτικής – επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Γρεβενά, 3.3.2019.

©

Ακούστε εδώ όλο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ του Ελευθέριου ΤΖΙΟΛΑ

https://www.youtube.com/embed/YeBI94EJQE8

Διαβάστε το εδώ: https://grebena.blogspot.com/

Στο Facebook εδώ : https://www.facebook.com/groups/2237106313282387/?ref=bookmarks

στη σελίδα ΓΡΕΒΕΝΑ: Από το Περιθώριο στην Ανάκαμψη και τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

https://www.youtube.com/embed/qoyUb0HX0hw&t=70s (οι θέσεις του για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά).

Δείτε ακόμα