Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εκλογές Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Γρεβενών

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝσύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 7ης Φεβρουαρίου2019, για διεξαγωγή στις 31/03/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματατου ΕΕΣ, για την εκλογήτων Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ σε

Περιφερειακή Συνέλευση  που θα συγκληθεί την 31η Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακήμε ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 11π.μ.στα Γρεβενά στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος επί της οδού Εργατικής Πρωτομαγιάς 1 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

Σε περίπτωση μη απαρτίας,στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί

Α΄Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 7 Απριλίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Γρεβενά 4-3-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΤΕΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι επιθυμούντεςνα υποβάλουνυποψηφιότηταγια τοΠεριφερειακό ΣυμβούλιοτουΠεριφερειακούΤμήματος ΕΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝπαρακαλούνταινακαταθέσουν(ώρες:από9:00έως13:30)αίτησηυποψηφιότηταςμετάσυνημμένωνδικαιολογητικώνστηνέδρατουΠεριφερειακούΤμήματοςΕΕΣΓΡΕΒΕΝΩΝ,Δ/νση:Εργατικής Πρωτομαγίας 1μέχρι20/03/2018ημέραΤετάρτηκαιώρα12.00  μεσημβρινή.

Σε περίπτωση που κάποια ή όλα από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί από τον υποψήφιο στο Περιφερειακό Τμήμα και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτεταχυδρομικώς. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το νομότυπο της αίτησης απαιτείται: α) η αίτηση να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, β) ησφραγίδα του ταχυδρομείου να φέρει ως ημερομηνία ταχυδρόμησης το αργότερο την 20/3/2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Γρεβενών

(Δ/νση: Εργατικής Πρωτομαγίας 1Υπεύθυνη επικοινωνίαςκα. Ελισάβετ Αναγνώστου-Τέγου στο τηλ.2462025555, email grevenaredcross@yahoo.com στιςώρες: από 8:30 έως 13:30)