Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 14 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Έγκριση του 1ου σχεδίου της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία
Θέμα 2ο Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία
Θέμα 3ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030294 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 320.600,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 4ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου – 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030304 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 91.300,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 5ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030295 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 287.400,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 6ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030305 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 61.000,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 7ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030306 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 48.100,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 8ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030299 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 295.400,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 9ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030301 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 241.700,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 10ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 10ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5030307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 51.000,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης
Θέμα 11ο Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών
Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία
Θέμα 12ο Έγκριση για τοποθέτηση συστήματος διαδικτυακής πρόσβασης επί του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Τρικώμου του Δήμου Γρεβενών
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα
Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών” (οφειλή)
Πληροφορίες: Δασκάλου Ειρήνη
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2018 – 2019”
Πληροφορίες: Δασκάλου Ειρήνη
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν. 3979/2011)”
Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών”
Πληροφορίες: Δασκάλου Ειρήνη
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση υδρορροών στην Μαθητική Εστία”
Πληροφορίες: Σιέμου Κάρμεν

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα 18ο Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Δήμου Γρεβενών” στο Επιχ. Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς” με τίτλο “Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος
Θέμα 19ο Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” στο Επιχ. Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς” με τίτλο “Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος
Θέμα 20ο Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” στο Επιχ. Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς” με τίτλο “Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος
Θέμα 21ο Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” στο Επιχ. Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς” με τίτλο “Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος
Θέμα 22ο Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” στο Επιχ. Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς” με τίτλο “Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Γρεβενών
Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος
Θέμα 23ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση – Συντήρηση Δημοτικών Χώρων έτους 2019”
Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος
Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου
Θέμα 24ο Μεταφορά λήμματος του Δασικού Τμήματος 7 του έτους 2018 Δημοτικού Δάσους Ζιάκα στο έτος 2019
Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος (Δασολόγος)

Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κα Παρασκευή Τόπη.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
2. οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: -Τρικώμου (για το 12ο θέμα)
-Ζιάκα (για το 24ο θέμα)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο
4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
6. M.M.E.
7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)