Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θέμα 1ο Ενημέρωση επί του Ετήσιου Απολογισμού έτους 2018 και του Προγραμματισμού Δράσεων έτους 2019 της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α. Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Κατανομή επιχορήγησης ποσού 89.520,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Α΄ κατανομή έτους 2019)
Θέμα 3ο Επιχορήγηση του Συλλόγου “Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών”
Θέμα 4ο Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης αιρετών στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας)
Θέμα 5ο Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2019 στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα 6ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Λάβδας του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 7ο Τροποποίηση της αριθμ. 78/2018 απόφασης του Δ. Σ. Γρεβενών σχετικά με την «Έγκριση της απευθείας ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Κυρακαλής με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της κ. Απατζιάδου Σαββάτως»
Θέμα 8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2019”
Θέμα 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν. 3979/2011)”
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών»
Θέμα 11ο Έγκριση εκδηλώσεων για τις Εθνικές Επετείους, τις Τοπικές Εορτές και τα στεφάνια κατάθεσης, για το έτος 2019
Θέμα 12ο Έγκριση για την ηχητική κάλυψη παρελάσεων και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου, για το έτος 2019

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 13ο Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2018
Θέμα 14ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος του Δήμου»
Θέμα 15ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Ορεινών Οικισμών (έτους 2018)»
Θέμα 16ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας»

Ειδικά Θέματα
Θέμα 17ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) για το έτος 2017
Θέμα 18ο Συζήτηση για το αίτημα του Σωματείου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ορεινής Περιοχής Γρεβενών σχετικά με την αναδρομική επιβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων
Θέμα 19ο Συζήτηση για το ρέμα Βοϊδόλακκος, στη θέση “Βεγγίστρες”, της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης