Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Προσκόμιση δικαιολογητικών για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Κατόπιν αλλαγών που προέκυψαν στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σας γνωρίζουμε ότι: τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αιτήσεων για το παραπάνω Πρόγραμμα έχουν πλέον τροποποιηθεί.
Αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών, από άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες, προς απόδειξη της περιουσιακής κατάστασης στη χώρα προέλευσης, καθώς επίσης και το ύψος των καταθέσεων που ενδεχομένως υπάρχουν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Για το λόγο αυτό, με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την προσκόμιση των επιπλέον δικαιολογητικών, επισήμως μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από αλλοδαπούς προερχόμενους από την γείτονα χώρα Αλβανία αναμένεται η προσκόμιση ενημερώσεων τραπεζικών βιβλιαρίων (ή βεβαιώσεων σε περίπτωση που δεν κατέχουν λογαριασμό στο όνομά τους) από τις εξής τράπεζες:
– Banka Alpha Albania SH.A (Alpha Bank)
– Credins Bank
– Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)
– Banka Credit Agricole Shqiperi
– Banka e Kreditit te Shqiperise (CBA)
– Intesa Sanpaolo Bank-Shqiperi
– Banka e Pare e Investimeve-Shqiperi (Fibank-First Investment Bank)
– ProCredit Bank-Shqiperi
– Banka Kombetare Tregtare (BKT)
– Raiffeisen Bank-Shqiperi
– Banka Nderkombetare Tregtare (International Commercial Bank)
– Tirana Bank
– Veneto Banka
– Union Bank
– Banka Societe Generale Albania