Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς 2019.

Δαβὶδ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης Γρεβενῶν.

Πρὸς τὸ εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.

            Ἀγαπητοί μου καί εὐλογημένοι χριστιανοί.

            Καινούργια χρονιά καί πάλι ξημερώνει. Ἕνας νέος σταθμός στή ζωή μας. Γιατί, ὅπως καί νά εἶναι τά πράγματα, ἡ εἴσοδος τοῦ καινούργιου χρόνου μᾶς ἀναγκάζει, ἔστω καί γιά λίγο, νά σταματήσουμε τήν δύσκολη καθημερινότητα. Πάντως μέσα σέ ὅλων τήν καρδιά τουλάχιστον μιά σκέψη περνάει: “Ἀλήθεια, ἕνας ἀκόμη χρόνος ἦρθε…ἕνας ἀκόμη χρόνος κυλάει…Ἀλήθεια, ποῦ πᾶμε; Ἡ ζωή μας ποῦ τραβᾶ;…” Οἱ περισσότεροι παρασύρονται ἀπό τόν ἑορταστικό θόρυβο τῶν ἡμερῶν καί ξεχνοῦν ἀμέσως τήν σκέψη αὐτή· συνεχίζουν ἀνέμελα τή ζωή τους. Ὅσοι ὅμως θέλουν σοβαρά νά ζοῦν, σταματοῦν. Ἡ σκέψη εἶναι σπουδαία καί βαθιά. Θίγει βασικό πρόβλημα τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Τί νόημα ἔχει ἡ ζωή; Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα.

            Γιά πολλούς ἡ παροῦσα ζωή δέν ἔχει κανένα νόημα καί καμμιά ἀξία. Γι’ ἄλλους εἶναι ἀναζήτηση τῆς ἡδονῆς. Μοναδικό της νόημα ἔχει τήν ἐπίγεια, πρόσκαιρη εὐχαρίστηση. Τήν ἀπόλαυση τῆς ὕλης. Γιά ἄλλους εἶναι πόνος, κακό, ἀγωνία, ἄγχος, μέ μιά λέξη κόλαση. Ὅμως ὅλες αὐτές οἱ ἀπόψεις δέν μποροῦν νά ἱκανοποιήσουν τόν ἄνθρωπο. Μέσα μας, ὅλοι νιώθουμε τήν ζωή νά ἔχει ἀπαιτήσεις. Νά μᾶς καλεῖ σέ δημιουργία. Νά ζητάει τήν ἀγάπη μας καί τίς δυνάμεις μας. Καί τό τίποτα, ἡ ἡδονή, τό κακό, δέν μποροῦν νά δώσουν ἀπάντηση στή ζωή, πού διατυπώνει τίς ἀπαιτήσεις της στό βάθος τῆς ψυχῆς μας. Χρειάζεται κάτι πιό πλῆρες σάν ἀπάντηση. Αὐτό πού δίνει ὁ Χριστός.

            Ἡ ζωή μας ἔχει ἐξαιρετική σημασία, εἶναι ὁ ἀπαραίτητος καιρός ἀγώνα, γιά νά γίνουμε καλύτεροι καί ἄξιοι νά ζοῦμε συντροφιά μέ τόν Χριστό. Εἶναι ὁ στῖβος τῆς καθημερινότητας πού ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἠθική τελειοποίηση, γιά τήν ἡρεμία τῆς συνειδήσεως μας, γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς εἰρήνης, πρώτα μέσα μας καί μετά γύρω μας. Ἡ ζωή μας ἔχει σκοπό, νά γίνουμε ὅπως θέλει ὁ Χριστός. Αὐτόν τόν σκοπό ἄς βάλουμε καί στήν καινούργια χρονιά. Ἀγωνία καί ἀγώνας γιά δημιουργία, δύναμη, χαρά, εἰρήνη, ὁμόνοια, ἑνότητα, πρόοδο, συγχωρέση, ἀγάπη. Γιά ὅλα ὅσα πλουσιοπάροχα μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος. Μέ ἕνα τέτοιο νόημα ἡ ζωή γίνεται ὄμορφη. Τά γεγονότα της, ἀκόμη καί τά πιό τραγικά, παίρνουν ἄλλη μορφή. Ἐλπίδα καί φῶς, δύναμη καί δημιουργία, χαρά καί εἰρήνη, ὑγεία καί πρόοδο, ἀλήθεια. Τί ἄλλο ποθεῖ ἡ κάθε ψυχή;

            Τώρα, στό κατώφλι τοῦ καινούργιου χρόνου, εὐκαιρία νά ξεκαθαρίσουμε τό νόημα τῆς ζωῆς μας. Εὐκαιρία νά διώξουμε ὅ,τι ψεύτικο· να δοῦμε “τήν ὁδό καί τήν ἀλήθειαν καί τήν ζωήν”. Καί ἀκολουθώντας τόν Χριστό νά θεμελιώσουμε καί τήν χρονιά αὐτή καί τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς μας, στό ἀληθινό καί μοναδικό νόημα τῆς ζωῆς πού μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός. Αὐτή εἶναι ἡ εὐχή μέσα ἀπό τήν καρδιά μου σέ ὅλους σας, ἀγαπητοί μου συμπολῖτες καί ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες πού ζεῖτε μακριά μας στό ἐξωτερικό, γιά τόν καθένα προσωπικά καί γιά τίς οἰκογένειές σας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέ χαρά, αἰσιοδοξία, ὁμόνοια, ἀγάπη, γεμάτη μέ Χριστό

Ὁ Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Ἐπίσκοπος σας

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Δείτε ακόμα