Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείου Δημάρχου
Θέμα 1ο Αποδοχή αιτημάτων των Τ.Κ. Μικρολιβάδου, Κηπουρείου και Κοσματίου για την ανακήρυξή τους ως «Μαρτυρικό Χωριό» και υποβολή του σχετικού φακέλου προς την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αυτοτελές Τμήμα Κοινονικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα 2ο Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 900.000,00 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – πιστώσεις ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση – Συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας” και έγκριση του 37ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο
Έγκριση του 38ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο
Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Κοκκινιάς Δήμου Γρεβενών
Θέμα 6ο
Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 7ο
Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών για το Δήμο Γρεβενών έτους 2019
Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας”
Θέμα 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου (Μαθητική Εστία)
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα 11ο Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο “Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο”
Θέμα 12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης