Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006, να προσέλθετε στην 32η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο

Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2019.

Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος – Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Ευάγγελος – Τολίκα Ευδοξία

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

            Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του Δήμου   Γρεβενών                 κα Παρασκευή Τόπη.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

     

   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Κοινοποίηση

1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο

4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας, κο Στέργιο Πουρνάρα

5. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).

6. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

7. M.M.E.

8. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)