Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών
Θέμα    1οΑντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς έργου Γρεβενών» (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) λόγω παραίτησης του Χρήστου Πέτρου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου
Εισηγήτρια: Ιφιγένεια  Στεργιούλα Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παιδείας & Αθλητισμού    
Θέμα    2οΑντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών» λόγω των νέων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων μετά τη διαδικασία των κρίσεων
Θέμα    3οΑντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών» λόγω παραίτησης του Χρήστου Πέτρου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και των νέων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων μετά τη διαδικασία των κρίσεων
Θέμα    4οΑντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών για τη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Γρεβενών,  λόγω παραίτησης του Χρήστου Πέτρου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα    5οΠαράταση σύμβασης για ένα έτος, στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 – 67”, σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα    6οΈγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    7οΈγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    8οΈγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    9οΕκμίσθωση Δημοτικού γεωτεμαχίου της Κοινότητας Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών

Ειδικά Θέματα

Θέμα 10οΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκ νέου κατάθεση αίτησης διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, διενεργώντας όλα τα νόμιμα προκειμένου να προασπιστούν και εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών Πληροφορίες: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 11οΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και του σχετικού Εισηγητή, για όποτε οριστεί δικάσιμος, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, στη διαδικασία ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς της αριθ. ΑΓ206/19-01-2023 αγωγής της ΒΑΓΕΝΑ – ΓΙΩΤΑ ΑΝΘΗ Α.Ε. κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβή συμβολαιογράφου για σύνταξη Ένορκων Βεβαιώσεων – Κτηματολόγιο» και η υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, διενεργώντας όλα τα νόμιμα προκειμένου να προασπιστούν και εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 93/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΠ1Ω9Γ-ΥΣ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών Πληροφορίες: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Μυρσίνης (για το 9ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Δείτε ακόμα