Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), να προσέλθετε στην 21η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα.
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη.
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο.
4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
5. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).
6. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων.
7. M.M.E.
8. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου).