Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσληψη προσωπικού απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, που εδρεύει στην Κοζάνη του Δήμου Κοζάνης ανακοίνωσε χθες στον Τοπικό Τύπο (εφημ. “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, “ΠΡΩΪΝΗ”) την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ν ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γραφεία ΕΦΑ Γρεβενών Κοζάνη (Δ. Κοζάνης) και Αρχαιολογική Συλλογή Γρεβενών (Δ. Γρεβενών)
Ένας (1) ΙΔΟΧ ΥΕ Καθαριότητας
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
α) Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στον τομέα καθαριότητας.
Για περισσότερα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Ανακοίνωση με ΑΔΑ: ΩΨΤΣ4653Π4-ΞΤΠ (μαζί με το ΦΕΚ 354/Β’/07.02.2018).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μία ημέρα μετά την δημοσίευση στις εφημερίδες (την 22η 8ου 2018) και ισχύει για δέκα (10) ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών, Δημογεροντίας 10, Κοζάνη, τηλ. 24610 25903, καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ..