Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Αυγούστου, το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Πρόσκληση
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 13 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
Θέμα 1ο Τιμητική διάκριση διακεκριμένων Γρεβενιωτών στο πλαίσιο του Β΄ Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 2ο Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017), όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Κληματακίου του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θέμα 4ο Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Μεγάρου του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Έγκριση μετακίνησης και έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης μετακίνησης αιρετού στο Δήμο Ραφήνας για την μεταφορά ανθρωπιστής βοήθειας στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
Θέμα 7ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δοτσικού για το έτος 2018 (αίτηση του κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου του Αθανασίου)
Θέμα 8ο Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση της κ. Αικατερίνης Θυμιοπούλου του Γεωργίου)
Θέμα 9ο Συμπλήρωση της αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με “Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα Λαϊκής Αγοράς ετών 2007 και 2008 για λόγους υγείας (αίτημα Νικολάου Γιαζιτζίδη)”
Θέμα 10ο Παραχώρηση χρήσης χώρου του Δημοτικού κτηρίου (πρώην Κοινοτικό Κατάστημα) της Τοπικής Κοινότητας Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Σύλλογος Φίλων Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα)
Θέμα 11ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 12ο Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 4.989,90 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 674 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ελευθέρου, για τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (αίτημα Χρυσούλας Κουρτίδου του Ζαφείρη)
Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας” (μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2018)
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Ζιάκα Τ.Κ. Ζιάκα για τα έτη 2018 και 2019”
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ Βιολογικών και Τοπικών Προϊόντων
Θέμα 18ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Γρεβενών, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 18239/05-05-14 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 19ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίων” (Α.Μ. 51/2013)
Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 24/2014)
Θέμα 22ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 13/2015)
Θέμα 23ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του ανατολικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 14/2015)

Ειδικά Θέματα
Θέμα 24ο Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτος 2017, όπως ψηφίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο
Θέμα 25ο Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτος 2017, όπως ψηφίστηκε το Διοικητικό της Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δείτε ακόμα