Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση προγράμματος-δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

       Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης στήριξης (αρ.απόφασης 1096/101318) για τη συμμετοχή του στη Δράση 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», του Υπομέτρου 10.2,Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

     Στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1 ,περιλαμβάνονται οι ενέργειες Α,Β και Γ, που αναλυτικότερα περιλαμβάνουν:           

-Τη συλλογή-τήρηση στοιχείων Γενεαλογίας των αλόγων φυλής Πίνδου και των κρεοπαραγωγών αγελάδων της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής(ενέργεια Α).

-Τον ατομικό έλεγχο της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης των αγελάδων της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής(συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων) (ενέργεια Β).

-Την ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τα άλογα φυλής Πίνδου και τις αγελάδες της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής(ενέργεια Γ).

     Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες.

     Στη Δράση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών περιλαμβάνονται 81 εκμεταλλεύσεις αλόγων φυλής Πίνδου, με συνολικό αριθμό 1496 ζώων, που βρίσκονται σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας(Νομοί Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας) αλλά και στους Νομούς Σερρών και Κιλκίς.

   Επίσης, περιλαμβάνονται 44 εκμεταλλεύσεις με κρεοπαραγωγές αγελάδες της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής, συνολικού αριθμού 3.411 ζώων , που βρίσκονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τόσο στο Νομό Γρεβενών, όσο και στους Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας.

     Στόχος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών είναι η διατήρηση των Γενεαλογικών Βιβλίων και η έκδοση πιστοποιητικών Γενεαλογίας (pedigree), τόσο για τα άλογα Πίνδου, όσο και για τις εκτροφές της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής.

     Συγκεκριμένα για τα άλογα Πίνδου, σκοπός είναι η διάσωση-διατήρησή τους, η ενημέρωση, παροχή συμβουλών αλλά και η αναβάθμιση και τεχνικοοικονομική υποστήριξη των εκτροφέων τους.                    

     Όσον αφορά ειδικότερα τις αγελάδες της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής, πέραν της τήρησης του Γενεαλογικού Βιβλίου και των πιστοποιητικών Γενεαλογίας(pedigree),σκοπός μας είναι η προώθηση της Φυλής έναντι των ξένων φυλών αγελάδων κρεοπαραγωγής. Μέσω του ατομικού ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των αποδόσεων των ζώων επιδιώκουμε την ανάδειξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών αλλά και πλεονεκτημάτων των ζώων αυτών, τόσο για τον κτηνοτρόφο όσο και για τον καταναλωτή(με τον έλεγχο της ποιότητας του κρέατος),ώστε να παραχθούν ελληνικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Ο έλεγχος των δειγμάτων κρέατος θα πραγματοποιηθεί στα μοσχάρια της περιοχής από τμήμα ζωικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με το ΚΓΒΖ.

. Τέλος, με την ενημέρωση, παροχή συμβουλών, συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις αλλά και το ηλεκτρονικό υλικό(ιστοσελίδα, ενημερωτικό υλικό) στοχεύουμε στην αναβάθμιση και τεχνικοοικονομική υποστήριξη των εκτροφέων της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής,

   Ενημερωτικά θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών είναι ο μοναδικός φορέας σ ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα που καλύπτει δύο διαφορετικά είδη ζώων και τις τρεις αντίστοιχες ενέργειες. Παρόλα αυτά η επιτροπή αξιολόγησης των δράσεων αβάσιμα και μεροληπτικά απέρριψε δυο θέσεις εργασίας . Θέσεις εργασίας που θα καλυπτόταν από επιστήμονες της περιοχής μας και φυσικά προβλεπόταν από το μεγάλο πλήθος ζώων που έχει υπό την σκέπη του ο Συνεταιρισμός .

Η διατήρηση και η ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κλάδου της περιοχής ήταν ,είναι και θα είναι η προτεραιότητά μας με οποιοδήποτε κόστος.

 

Με εκτίμηση

Φωλίνας Αθανάσιος

Γεωπόνος ΑΣ Γρεβενών