Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (Δευτέρα 2-7-2018)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 2 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Μεταβίβαση επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (αιτήματα Όλγας Οικονόμου & Γεωργίου Οικονόμου)
Θέμα 2ο Περιορισμός βοσκής Δημόσιου δασικού συμπλέγματος “Σαμαρίνας” περιόδου 2015-2024, Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση του 10ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Κύθνο, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.).
Θέμα 6ο Συμπλήρωση της αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα Λαϊκής Αγοράς ετών 2007 και 2008 για λόγους υγείας (αίτημα Νικολάου Γιαζιτζίδη)»
Θέμα 7ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κυδωνιών Δήμου Γρεβενών
Θέμα 8ο Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00τ.μ. στο αγρόκτημα Μικροκλεισούρας Τ.Κ. Κνίδης (αίτημα εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)
Θέμα 9ο Ανάκληση της αριθμ. 274/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 64,00 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας στον Ο.Τ.Ε. για εγκατάσταση κεραίας ασύρματης ζεύξης και η εκ νέου εκμίσθωση της σχετικής δημοτικής έκτασης με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)”
Θέμα 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017-2018”
Θέμα 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή συγκοινωνιακού έργου”
Θέμα 13ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Γόργιανης Τ.Κ. Κηπουρείου για τα έτη 2018 & 2019”
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Μικρολιβάδου Τ.Κ. Μικρολιβάδου για τα έτη 2018 & 2019”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 15ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων πόλης Γρεβενών (έτους 2018)”
Θέμα 16ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου”
Θέμα 17ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)”
Θέμα 18ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)”
Θέμα 19ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου, Αλατόπετρας, Πολυνερίου και Φιλιππαίων”
Θέμα 20ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)”

Ειδικά Θέματα
Θέμα 21ο Έγκριση της αριθμ. 19/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Γρεβενών ποσού 100.000,00€ και την έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018
Θέμα 22ο Έγκριση της αριθμ. 20/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 21.182,00€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και την έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης