Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός έτους Κέντρου Πρόληψης “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Συνολικός Απολογισμός δράσεων

Ιούνιος 2017-Μάιος 2018

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Προσχολική ηλικία

Γονείς

 • Ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς παιδιών που πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και με θέμα: «Χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδιών προσχολικής ηλικίας Η προσαρμογή των παιδιών στον παιδικό σταθμό.» Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις:

Α παιδικός σταθμός Γρεβενών

Β παιδικός σταθμός Γρεβενών

Παιδικός σταθμός Καρπερού

Παιδικός σταθμός Δεσκάτης

Παιδικός σταθμός «Χιονάτη»

 • Ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς παιδιών που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο με θέμα: «Χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα όρια στη συμπεριφορά του παιδιού»

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις:

-9ο νηπιαγωγείο Γρεβενών

-7ο νηπιαγωγείο Γρεβενών

-3ο νηπιαγωγείο Γρεβενών

-4ο νηπιαγωγείο Γρεβενών

-Νηπιαγωγείο Καρπερού

– 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Δεσκάτης

-Νηπιαγωγείο Μαυραναίων

-2ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών

Συνολικά συμμετείχαν 150 άτομα περίπου

 • Ομάδα γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας ( 10 άτομα)

Δημοτικό

-Συναντήσεις με σχολικούς συμβούλους 1ης και 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας καθορισμός και πλαίσιο συνεργασίας

Γονείς

 • Ενημερωτική συνάντηση με γονείς μαθητών Α Δημοτικού με θέμα «Ομαλή μετάβαση απο το νηπιαγωγείο στο δημοτικό»

-6Ο Δημοτικό Γρεβενών

-4ο Δημοτικό Γρεβενών

-2ο Δημοτικό Γρεβενών

-1ο Δημοτικό Γρεβενών

-5ο Δημοτικό Γρεβενών

-7ο Δημοτικό Γρεβενών

-Δημοτικό Κιβωτού

-2ο Δημοτικό Δεσκάτης»

Συνολικά συμμετείχαν 120 άτομα περίπου

 • 1Ο Βιωματικό εργαστήρι σε γονείς Δ,Ε τάξης σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Δάσκαλοι

3ο Δημοτικό

7ο Δημοτικό

-Δημοτικό Καρπερού

-1ο Δημοτικό

Συνολικά συμμετείχαν 60 άτομα περίπου

 • Ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς για την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού Αγωγής Υγείας στις τάξεις των παιδιών τους

– 2ο δημοτικό Δεσκάτης

-2ο Δημοτικό για εφαρμογή υλικού <ο πυξιδουλης >

-2ο Δημοτικό για την εφαρμογή υλικού <διαφορετικότητα>

Δημοτικό Γρεβενών με θέμα <Ο κήπος των συναισθημάτων»

1ο Δημοτικό με θέμα<< Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού>>

4ο Δημοτικό και 3ο Δημοτικό με θέμα: « Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις»

Συνολικά συμμετείχαν 100 άτομα περίπου

 • Ενημερωτική συνάντηση σε γονείς παιδιών Δημοτικού Καρπερού
  • Ομιλία σε γονείς στο 7Ο Δημοτικό Γρεβενών με θέμα « Σχολικός Εκφοβισμός, καλλιέργεια υγιών σχέσεων και ο ρόλος των γονέων» σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
  • Ενημερωτική συνάντηση σε γονείς ΣΤ τάξης με θέμα<< Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ο ρόλος του γονιού >>

3ο Δημοτικό

4ο Δημοτικό

-1Ο Δημοτικό

2Ο Δημοτικό

Συνολικά συμμετείχαν 100 άτομα περίπου

Δάσκαλοι

 • Ενημερωτικές συναντήσεις στους συλλόγους δασκάλων όλων των δημοτικών σχολείων με θέμα <Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ,συνεργασία με το Κ.Π .
 • Βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο σε δασκάλους Δ,Ε τάξης των Δημοτικών σχολείων Γρεβενών, Δεσκάτης και Καρπερού με θέμα <Γνωριμία παρουσίαση υλικού Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού (32 άτομα)
 • Συνεργασία με συλλόγους δασκάλων 4ου και 5ου Δημοτικού σχολείου Γρεβενών για δράσεις ευαισθητοποίησης στο σχολικό εκφοβισμό.
 • Προετοιμασία και ολοκλήρωση υλικού για δασκάλα του 4ου δημοτικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-twinning.

Εποπτικές συναντήσεις με δασκάλους που εφαρμόζουν προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία

4ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

Α Τάξη ,2 τμήματα , «Ψυχική Υγεία-Διαπροσωπικές σχέσεις»,

2ο Δημοτικό Γρεβενών

 • Γτάξη, <<ουτε καλύτερος ούτε χειρότερος απλά διαφορετικός» Α τάξη <ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο σχολείο μας >,
 • Β τάξη,<< συναισθήματα>>

1ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

 • Ε τάξη <<δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού>>,

2ο ΔημοτικόΔεσκάτης

 • Γ τάξη , <ούτε χειρότερος ούτε καλύτερος απλά διαφορετικός >

6ο Δημοτικό Γρεβενών

 • Α τάξη, <ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο σχολείο μας >,

3ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών

Α Τάξη ,2 τμήματα , «Ψυχική Υγεία-Διαπροσωπικές σχέσεις»,

Δημοτικό Κιβωτού

 • Τάξη ,<ούτε χειρότερος ούτε καλύτερος απλά διαφορετικός

Συνολικά συμμετείχαν 10 δάσκαλοι, 170 μαθητές περίπου

Μαθητές:

 • Βιωματικά εργαστήρια μαθητές ΣΤ τάξης για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

-4ο Δημοτικό

-2ο Δημοτικό

Συνολικά συμμετείχαν 50 άτομα περίπου

 • Συνεργασία- επισκέψεις μαθητών ΣΤ τάξης στο πλάισιο του προγράμματος <Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο >>(1ο 3ο 2ο 4ο 5ο 120 μαθητές )

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γονείς

 • Γυμνάσιο Δεσκάτης Θεματική Εβδομάδα:

«Σχολικός εκφοβισμός και ο ρόλος της οικογένειας»

 • 1ο και 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

«Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων»

Συνολικά συμμετείχαν 100 άτομα περίπου

Καθηγητές

 • Ενδοσχολική παιδαγωγική επιμόρφωση με θέμα «Διαχείριση του άγχους του εκπαιδευτικού» στο ΕΠΑΛ Δεσκάτης σε συνεργασία με τη σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου (20 άτομα)
 • Συμμετοχή στην ημερίδα του ΚΕΣΥΠ Γρεβενών σε Γρεβενά και Δεσκάτη

με θέμα το άγχος των εξετάσεων

Μαθητές

 • Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου και 2ου Γυμνασίου Γρεβενών . Έγινε ενημέρωση για το Κέντρο Πρόληψης, φιλοσοφία της πρόληψης, πληροφόρηση για τις εξαρτήσεις ( 8 τμήματα 160 μαθητές )
 • Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της B΄ και Γ τάξης Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών σχετικά με την εικόνα εαυτού ( 8 τμήματα 150 μαθητές )

Συνολικά συμμετείχαν 310 άτομα περίπου

Θεματική εβδομάδα:

1Ο Γυμνάσιο:

Α Τάξη «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο: χαρακτηριστικά και πρόληψη»

Β Τάξη «Η πίεση της παρέας»

Γ Τάξη «Η πίεση της παρέας»

Γυμνάσιο Δεσκάτης:

Α Τάξη: «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο: χαρακτηριστικά και πρόληψη»

               «Μύθοι και αλήθειες γύρω από το Αλκοόλ»

Β τάξη: «Όμοιοι και διαφορετικοί»

               «Μύθοι και αλήθειες γύρω από το Αλκοόλ»

Γ τάξη:     «Μύθοι και αλήθειες γύρω από το Αλκοόλ»

                 «Όμοιοι και διαφορετικοί»

2Ο Γυμνάσιο:

Α Τάξη «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο: χαρακτηριστικά και πρόληψη»

Β Τάξη «Όμοιοι και διαφορετικοί»

Γ Τάξη «Όμοιοι και διαφορετικοί»

Γυμνάσιο Καρπερού:

Α, Β και Γ Τάξη: «Όμοιοι και διαφορετικοί»

Συνολικά συμμετείχαν 666 άτομα περίπου

 • Διερευνητική συνάντηση με μαθητές Β τάξης του 2ου γυμνασίου για θέματα που τους απασχολούν

Ευρύτερη κοινότητα

 • Ενημερωτική βραχεία συνάντηση στους σπουδαστές της σχολής Νοσοκόμων με θέμα «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»15 ατομα
 • Βραχεία Παρέμβαση στους νεοσύλλεκτους του Στρατοπέδου Γρεβενών σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων 2 συναντήσεις , 500 άτομα περίπου
 • Ομιλία με θέμα: « Η κακοποίηση της γυναίκας και η ενδοοικογενειακή βία» στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κεντρική Βιβλιοθήκη και ο σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ»
 • Ημερίδα με θέμα: «Ο εθισμός στο Διαδίκτυο ως κοινωνικό φαινόμενο»
 • Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βιωματικό εργαστήρι με θέμα «Ένας κόσμος σε κίνηση από σημείο σε σημείο» 2 συναντήσεις 20 παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία Δράσεων και υλοποίηση για την 26η Ιουνίου , Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών :

-Ενημερωτικό Περίπτερο Κέντρου Πρόληψης

-Ζωγραφική για παιδιά

-Προβολή Ταινίας

– Έκθεση Φωτογραφίας

-Παρουσιάσεις παιδικού βιβλίου «Πιρούνια και μαχαίρια στα μαχαίρια»

-4 Συναυλίες με τοπικά σχήματα της πόλης

-Συναυλία σε συνεργασία με την Ι.Μ Γρεβενών

 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Αποκριάς σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών και την Π.Ε Γρεβενών:

Ταμπλό με μηνύματα πρόληψης στην Κεντρικά πλατεία Γρεβενών

Ζωγραφική προσώπου για παιδιά

-Συναυλία

 • Αρθρογραφία

Εκπαίδευση-αλληλοενημέρωση στελεχών

 • Συμμετοχή σε βραχεία εκπαίδευση με θέμα τα ψυχοκοινωνικά παιχνίδια, διοργάνωση γραφείο σχολικών συμβούλων Α βάθμιας εκπαίδευσης

Ατομικά περιστατικά

 • Έφηβοι: 15 άτομα, 32 συναντήσεις
 • Γονέας: 31 άτομα, 37 συναντήσεις
 • Περιβάλλον χρήστη: 5 άτομο, 20 συναντήσεις
 • Χρήστης:   άτομο,   συναντήσεις
 • Εκπαιδευτικός: 1 άτομα, 1συνάντηση                
 • Άλλο:   18 άτομα, 38 συναντήσεις

                                   Σύνολο: 70 άτομα, 128 συναντήσεις

«OΡΙΖΟΝΤΕΣ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη –Γρεβενών 51100

Τηλ/Φαξ 2462087090

Τηλ. 2462087092-94

Γρεβενά      13/6/2018                                                                    Αρ. πρ. 3564

Πληροφορίες:

Κολονίτσιου Θεοφανή

Ψυχολόγος

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Προς

ΜΜΕ

Σας στέλνουμε τον απολογισμό έτους των δράσεων του Κέντρου Πρόληψης, Μάιος 2017- Μάιος 2018. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ