Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“ΕΛΠΙΔΑ” Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

     ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ Σ.ΝΙΑΡΧΟΣ                        ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜ.ΓΡΕΒ.                                                                                                                                                                                                                                    

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 18,00 ΑΠΟΡΟΙ 2.464,14
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.948,00 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 4.512,37
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.377,00 ΜΑΘΗΤΕΣ 3.700,00
BAZAAR 2.292,20 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 5.900,00
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7.033,30 ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ 129,00
ΚΙΝ.ΛΕΣΧΗ 80,00

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΣΥΛ.ΓΟΝ.ΚΗΔ.ΑΜΕΑ

50,00

   500,00

ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,27 ΣΥΝ.ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ 17.255,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. 18.748,77 ΟΚΛΕ 100,00

ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 100,00
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.355,14 ΣΥΝ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 200,00
ΜΕΤΡΗΤΑ 1.695,05 ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ 4.050,19 ΕΞΟΔΑ BAZAAR 369,33
ΛΕΙΤΟΥΡ.ΕΞΟΔΑ 454,80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 824,13
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ 18.279,64
ΚΑΤΑΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3393,41
ΜΕΤΡΗΤΑ 1125.,91   
ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2017      4519,32
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 22.798,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    22.798,96

Από τα έσοδα το 95,49% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,51% για λειτουργικά έξοδα.

ΜΗΧΑΝ.ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ         109.926,00    ΜΗΧΑΝ.ΜΟΝ.ΤΕΧΝ.ΝΕΦΡΟΥ          109.926,00        

Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

       Η Πρόεδρος                                                       Η Ταμίας

Ευαγγελία Μπόγκια                                         Μαρία Παπαδημητρίου

                

         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997-2017

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ   367.262,10 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ   367.262,10
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1.054,42   ΑΠΟΡΟΙ 108.629,89  
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 131.009,42   ΑΣΘΕΝΕΙΣ 76.721,92  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 48.116,60   ΜΑΘΗΤΕΣ 109.700,76  
BAZΑAR 27.571,95   ΦΟΙΤΗΤΕΣ 38.562,00  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.     ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ 3.637,53  
ΠΟΛ.ΕΠ.ΦΟΡΕΙΣ 128.646,59   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2.590,21  

ΜΑΘΗΤ.ΚΟΙΝΟΤ

18.438,01

  

  ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ 3.050,00  
ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ            80,00   ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   342.892,31
ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ.          400,00   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ    
ΛΕΥ.ΑΓΟΡΑΣΤΗ 4.300,00  

ΣΥΛΛΟΓΟΙ          

ΟΚΛΕ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

100,00

       250,00

       550,00

 
EUROBANK ERG 7.000,00   ACTION AID 5.838,07  
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘ. 645,11   ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 794,64  
ΣΥΝ. ΕΣΟΔΩΝ   367.262,10 Ν.Α. ΑΣΙΑ 100,00  
      ΠΥΡΟΠ. ΠΕΛΟΠΟΝ. 300,00  
      ΑΛΒΑΝΙΑ 350,31            
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   8.283,02  
      ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΗΜΕΝΩΝ   351.175,33
      ΔΑΠΑΝΕΣ    
      ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ 7.320,15  
      ΕΞΟΔΑ BAZΑAR 4.247,30  
      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ      11.567,45
      ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ   362.742,78
      ΤΑΜΕΙΟ 2017    
      ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3.393,41  
      ΜΕΤΡΗΤΑ 1.125,91  
      ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ      4.519,32
ΛΟΓ. ΔΙΕΥΚΟΛ. ΕΠΙΣ.ΔΑΝΕΙΩΝ   800.00€             ΔΑΝΕΙΑ                                           800,00€

Από τα έσοδα το 96,81% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 3,19% για λειτ. έξοδα.

Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσφορές σε τρόφιμα και είδη ένδυσης που η αξία τους ξεπερνά τις 62.000,00 Ευρώ.

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ Σ.ΝΙΑΡΧΟΣ               ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

             ΜΗΧΑΝ.ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 109.926,00         ΜΗΧΑΝ.ΜΟΝ.ΤΕΧΝ.ΝΕΦΡΟΥ 109.926,00        

Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Πρόεδρος                                                   Η Ταμίας

Ευαγγελία Μπόγκια                                       Μαρία Παπαδημητρίου