Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου

Στα πλαισια της διαδικασίας για τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου πραγματοποιείται Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την αριθ.05/2018 ( Πρακτικό 03/02-05-2018 ) απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών με τίτλο :

“Πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον Καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”

 

Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosgrevenon.gr ).

Απόψεις,προτάσεις και επισημάνσεις μπορούν να διατυπώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dimosgrevenon@0641.syzefxis.gov.gr , καθώς και εγγράφων επιστολών προς το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 21/05/2018.

                                                    

 

Ο Προϊστάμενος

 Παπαγεωργίου Στέργιος