Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται πως η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα ξεκινήσει από την 01/06/2018 και θα διαρκέσει έως και την 31/07/2018. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα αφορούν το οικονομικό έτος 2017 και θα ισχύουν για ένα έτος (έως 31/05/2019). 
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα: 1. Υποβολή αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας. 2. Έλεγχος δικαιολογητικών  3. Επίσκεψη κατ’ οίκον από τις κοινωνικούς λειτουργούς της Πρόνοιας.  
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα . 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (όλων των μελών). 3. Για τους αλλοδαπούς άδεια διαμονής (όλων των μελών) και μεταφρασμένο έγγραφο όπου θα αναφέρεται η περιουσιακή κατάσταση όλων των μελών. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 5. Βεβαίωση μόνιμου κατοίκου από τον Δήμο ή λογαριασμό ΔΕΚΟ. 6. Αντίγραφο του Ε1 όλων των μελών (άγαμοι- μοναχικά άτομα  με ετήσιο εισόδημα έως 5000 ευρώ ή διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6000 ευρώ και 1000 ευρώ για κάθε προστατευμένο μέλος) 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών. 8. Για τους εργαζόμενους βεβαίωση αποδοχών όλων των μελών ενώ για τους ανέργους βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 9. Για όσους διαμένουν σε ενοικιαζόμενη οικία  συμβόλαιο ενοικίου, θεωρημένο από την Εφορία. 10. Σε περίπτωση αναπηρίας απόφαση υγειονομικής επιτροπής που αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας. 11. Αποδεικτικό ΚΕΑ όπου να αναγράφεται το εγκεκριμένο ποσό. 12. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Πρόνοιας (πχ. βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο…). 
 
Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες:           
Κέντρο Κοινότητας (Μαθητική Εστία)         
Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-14:00                 
Tηλέφωνο 2462028098.     
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ