Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Eξετάσεις για όσους θέλουν να αποκτήσουν Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, καλούνται να παρουσιαστούν με το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας στην υπηρεσία μας και να υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για την μόνιμη κατοικία τους μέχρι και 5 Φεβρουαρίου 2018.
Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω Τίτλου έχουν όσοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και όσοι απώλεσαν τον Τίτλο Σπουδών τους και δεν είναι εφικτή η έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την ημέρα Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών (αριθ. τηλ. 24620 87060).

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Γρεβενών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ

Δείτε ακόμα