Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Νέες τροποποιητικές για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για να συνεχιστεί η παροχή το 2018

Όσοι δικαιούχοι συμπληρώνουν 12 μήνες επιδότησης τον Φεβρουάριο 2018 και δεν έχουν υποβάλλει καμία τροποποιητική αίτηση μπορούν να  την τροποποιήσουν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών έχοντας μαζί τους τον ΑΜΚΑ και το έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 
Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα ανακληθεί, καθώς συμπληρώνονται 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της.  
Αν ανακληθεί μπορούν από να υποβάλλουν νέα αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Ε1 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (να αναφέρετε στον υπάλληλο ότι είναι για αίτηση ΚΕΑ) 5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & E-MAIL 7. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ 
 
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 
 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ. 
 
ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 – 14:00 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2462028098