Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. του Νομού Γρεβενών

Σας γνωρίζουμε, ότι την 9/1/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. του Νομού Γρεβενών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2018, ως εξής:

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 Πρόεδρος Λιάμπας Στέργιος Δασκάλων & Νηπιαγωγών
2 Αναπληρωτής Πρόεδρος Μιχαλογιάννης Κων/νος Ε.Λ.Μ.Ε.
3 Γραμματέας Λέτσιος Χρήστος Δασκάλων & Νηπιαγωγών
4 Υπεύθυνος Οικονομικού Μπούσιος Νικόλαος Δασκάλων & Νηπιαγωγών
5 Υπεύθυνος Οργανωτικού Καραμήτρος Βασίλειος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
6 Μέλη Τζάτζης Κων/νος Ε.Λ.Μ.Ε.
7 Γκόλιας Αναστασιος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
8 Τζιαμπίρη Μαίρη Υπαλλήλων Περιφέρειας
9 Αθανασιάδης Θεμιστοκλης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος            Ο Γραμματέας

Λιάμπας Στέργιος            Λέτσιος Χρήστος