Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ του Δήμου Γρεβενών

Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της αριθμ. 1/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ενόψει της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, από 15.01.2018 έως και 19.01.2018 δεν θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, επίσης από 17.01.2018 έως και 21.01.2018 δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση και η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το ληξιαρχείο.
Η παραπάνω διαδικασίες δεν θα πραγματοποιούνται ούτε από τα ΚΕΠ λόγω της παύσης της διαλειτουργικότητας με ΟΠΣΕΔ.
Ζητούμαι την κατανόησή σας μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το νέο σύστημα.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ