Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συγκρότηση ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 2017, με θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος: Δημάδης Κων/νος του Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Α΄: Παρασκευαίδης Ιωάννης του Χρήστου
Αντιπρόεδρος Β΄: Γιαννακόπουλος Ιωάννης του Κυριάκου
Γενικός Γραμματέας: Λαίτσου Ευτυχία του Βασιλείου
Ειδικός Γραμματέας: Ιττής Βασίλειος του Ιωάννη
Ταμίας: Γκόλιας Παναγιώτης του Βασιλείου
Μέλος– Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Καναλίδου Μαρία του Γεωργίου

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών
Τα μέλη του νέου Δ.Σ.