Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 280.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Μετά την συνάντηση του Δημάρχου Γρεβενών και Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών , κου Γεωργίου Δασταμάνη και της Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. κας Φωτεινής Τζουβάρα με τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Πάνο Σκουρλέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ο Υπουργός αποδέχθηκε το αίτημα του Δημάρχου για επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.

Ο κος Σκουρλέτης με την με αριθμό πρωτ. 32629/28-09-2017 απόφασή του (ΑΔΑ : 6ΚΘΡ465ΧΘ7-Ο3Φ) ενέκρινε την επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με το ποσό των Διακοσίων Ογδόντα Χιλιάδων Ευρώ (280.000,00 Ευρώ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας¨.

Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί καθ’υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. και θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί οικισμοί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες .

Ο Δήμος Γρεβενών και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών ευχαριστούν θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών για την άμεση ανταπόκρισή του και την επιχορήγηση του ποσού των 280.000,00 Ευρώ.

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Γεώργιος Δασταμάνης