Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Κατάθεση αιτήσεων για ένταξη στην ευνοϊκή ρύθμιση για τα τραπεζοκαθίσματα

Στις 19-09-2017 στάλθηκε στους επαγγελματίες του Δήμου Γρεβενών, οι οποίοι κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, Απόσπασμα του αριθ. 52/2017 Βεβαιωτικού Καταλόγου για την καταβολή του τέλους χρήσης πεζοδρομίων έτους 2017, για να ενημερωθούν για το ύψος του ποσού που πρέπει να καταβάλλουν και για να καταθέσουν τυχόν προσφυγή μέσα σε εξήντα ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης.

Εάν όμως οι παραπάνω αναφερόμενοι επιθυμούν να εντάξουν την οφειλή τους στην ευνοϊκή Ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017, πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο Γρεβενών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας αίτηση για την κατ’ εξαίρεση και άμεση βεβαίωση των ποσών για την καταβολή του τέλους χρήσης πεζοδρομίων όχι αργότερα από την Τρίτη 26-09-2017.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να τύχουν των διευκολύνσεων που προβλέπονται στις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις.

Δείτε ακόμα