Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Καθορισμός των Προδιαγραφών των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 1058/71997/3-7-2017 ΦΕΚ 2331 Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του περιοχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4351/2015 (ΦΕΚ164Α’)».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες στην Π.Ε. Γρεβενών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/203 όπως ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο ( ΦΕΚΑ΄99) όπως ισχύει, εφόσον επιθυμούν οι εκτάσεις αυτές να ενταχθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν , οφείλουν να καταθέσουν αντίστοιχη αίτηση ένταξης το αργότερο μέχρι 7/10/2017, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών Γραφείο 351 (υπεύθυνος γεωπόνος Γιώργος Καλαμάρας)

Ο Δ/ντής
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Τάκας Νικόλαος

Δείτε ακόμα