Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους δημότες του Δήμου μας ότι, κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης του Δήμου Γρεβενών και  υποβολής πρότασης, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της, προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πέτυχε την ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  προϋπολογισμού 7.419.354,84 Ευρώ, στον άξονα προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας».

Το έργο, σύμφωνα με την 3305-01/09/2017 Απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΤ6Φ7ΛΨ-ΟΚΦ), θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και ουδεμία οικονομική επιβάρυνση θα επιφέρει τους δημότες του Δήμου Γρεβενών.

Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαδικασία για την δημοπράτηση της Πράξης, με Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, ενώ ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 29-10-2021.

Στο έργο προβλέπεται για τον Β΄ κλάδο (19 οικισμοί του Δήμου Γρεβενών) η κατασκευή δικτύου υδροδότησης μήκους 50.100,00 m και  για τον Α΄ κλάδο (8 οικισμοί του Δήμου Γρεβενών) η κατασκευή δικτύου υδροδότησης μήκους 13.700,00 m. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή 2 δεξαμενών χωρητικότητας 250 m3 (μία για κάθε κλάδο) και ο τηλεέλεγχος του δικτύου με την χρήση ηλεκτρομαγνητικών παροχόμετρων – μονάδων τηλεμετρίας οι οποίες θα αποστέλλουν δεδομένα παροχών – στάθμης δεξαμενών στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Πρόκειται για ένα έργο με το οποίο:

  • θα επιλυθεί σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού στους  οικισμούς λόγο μείωσης των απωλειών,
  • θα περιοριστεί η χρήση των γεωτρήσεων,
  • θα βελτιωθεί η ποιότητα του νερού λόγω του περιορισμού των σπασιμάτων – διαρροών και λόγω της φίλτρανσης που θα περιορίσει την θολότητα,
  • θα επιλυθεί το πρόβλημα της κατανομής του νερού στους οικισμούς, το οποίο σήμερα γίνεται εμπειρικά, με ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα και
  •  θα επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του εντοπισμού των διαρροών του πόσιμου νερού στους εξωτερικούς κλάδους λόγω της χρήσης των παροχόμετρων .

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην ένταξη της ανωτέρω πράξης. Ιδιαίτερα, να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη , κο Θεόδωρο Καρυπίδη καθώς και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Γεώργιος Δασταμάνης

Δήμαρχος Γρεβενών