Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δελτίο Τύπου Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Γρεβενών .

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ανταποκρινόμενη στον θεσμικό της ρόλο , δηλαδή του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας , είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ενέργεια και πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε παραγωγή προτάσεων και δράσεων οι οποίες θα έχουν ως απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου και την παραγωγή αναπτυξιακού έργου στην Π.Ε. Γρεβενών . Παράδειγμα των δράσεών της αποτελούν οι προτάσεις της μέσω των ομάδων εργασίας , όπως για παράδειγμα οι προτάσεις παρεμβάσεων μερικής οικιστικής ανάπλασης στην πόλη των Γρεβενών(2011) , η πρόταση επανάχρησης του παλαιού Νοσοκομείου (2011) , η προτεραιότητα στην ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου Γρεβενών (2011) , η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και Εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων στο νομό Γρεβενών(2014) και η διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων.(2016) κ.τ.λ. .Προτάσεις που ως σκοπό είχαν και έχουν, καθαρά τεχνοκρατική
προσέγγιση και με βάση τις ανάγκες τις Π.Ε. Γρεβενών και σαν τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Το Τ.Ε.Ε. θα αποτελεί αρωγό σε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση με γνώμονα πάντα το όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Αποτελεί πεποίθηση της Ν.Ε. ότι τα σημαντικά ζητήματα στο επίπεδο της Π.Ε. θα  πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των αιρετών των επιστημονικών και άλλων φορέων .
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν δηλώνει παρούσα εφόσον και οι φορείς το  επιθυμούν για να συμβάλει , εκμεταλλευόμενη και τον επιστημονικό πλούτο των μελών της δηλαδή όλων των μηχανικών των Γρεβενών.

Για την Ν.Ε. Γρεβενών
Ο Πρόεδρος
Ντώνας Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός