Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Με την  αρ. 735 / 10.08.2012 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών, συγκροτήθηκε ηΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, η οποία θα εδρεύει και θα λειτουργεί στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  (Διοικητήριο).

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις, για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, μετά από…

ενυπόγραφη αναφορά ενός τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικιοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους ή από την τελευταία προσφυγή στη διαμεσολάβηση του Ν. 3898/2010, καθώς και προηγούμενη έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή μίσθωση.

 

Η Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ Β4Γ97ΛΨ-7ΔΒ και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Γρεβενών: www.grevena.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Γρεβενών και στα τηλ. 2462353220 – 224 – 230.

 

Δείτε ακόμα