Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 8 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Θέμα 1ο Έγκριση του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2017

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών στον Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Στουγιάννη

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.740,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Β’ κατανομή έτους 2017)
Θέμα 6ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2016
Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.)
Θέμα 8ο Διαγραφή οφειλής λόγω πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο
Θέμα 9ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών (αίτημα Νικολάου Ζήση του Βασιλείου)
Θέμα 10ο Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βατολάκκου (αίτημα Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Βατολάκκου)
Θέμα 11ο Μερική ανάκληση της αριθμ. 335/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών αναφορικά με αίτημα ΟΤΕ Α.Ε. για παραχώρηση δημοτικού χώρου.
Θέμα 12ο Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (Στέκι Νεολαίας – Κέντρο Νεότητας) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 13ο Παράταση χρόνου για έκδοση οικοδομικής άδειας στον οικισμό Μεσολουρίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Θωμά Γάκη για λογαριασμό της Καλλιόπης Γάκη και Δημητρίου Γάκη)
Θέμα 14ο Παράδοση Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Γεράσιμου Βαρσάμη του Ιωάννη) και εκ νέου εκμίσθωσή του.
Θέμα 15ο Παράδοση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πηγαδίτσας του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Γεωργίου Χατζημιχαηλίδη του Χαραλάμπους) και εκ νέου εκμίσθωσή του.
Θέμα 16ο Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολικού Κτιρίου -πρώην Νηπιαγωγείου- της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου “Το Φλάμπουρο”)
Θέμα 17ο Καθορισμός της τιμής μονάδος προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης στο αριθμ. -18- οικόπεδο (Ο.Τ. 34) στην πόλη των Γρεβενών (σχετική η αριθμ. 265/2016 απόφαση του Δ.Σ.)
Θέμα 18ο Τροποποίηση της αριθμ. 500/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Υδατόπυργος” του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της DIGEA -ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.)
Θέμα 19ο Έγκριση προμηθειών που θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ετών 2018 και 2019 του Δήμου Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής των.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)”
Θέμα 21ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δ. Γρεβενών (έτους 2016)”

Ειδικά Θέματα
Θέμα 22ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση “Ελλάδος Γεύση” και διάθεση πίστωσης.
Θέμα 23ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα “Ευρωπαϊκοί προορισμοί Αριστείας” έτους 2016 με θέμα “Πολιτιστικός Τουρισμός”

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης