Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Διοικητήριο της Π.Ε.Γρεβενών.

Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Δήμο Γρεβενών, ένα έργο ύψιστης περιβαλλοντικής σημασίας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (2009-2014). Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών.

παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΣκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίων στα όρια του Δήμου Γρεβενών. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω ενός συνόλου ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια και εγκαταστάσεις της περιοχής (Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, Κλειστό Κολυμβητήριο, Κλειστό Γυμναστήριο, Μαθητική Εστία, Επαγγελματικό Λύκειο) με ταυτόχρονη την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της εξοικείωσης των κατοίκων με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΤα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη από τις παρεμβάσεις αυτές θα είναι η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας καθώς και η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ΑΠΕ στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με την εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 60kWp, 500 λαμπτήρων τύπου LED, ενός συστήματος πυκνωτή αντιστάθμισης φορτίου, 2 αντλιών θερμότητας αέρα –νερού των 40 kWp, καθώς κι ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 4,5 kWp για σταθμό φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων. Συγχρόνως ολοκληρώνεται και η εγκατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 40 kWp, 650 λαμπτήρων τύπου LED, ενός συστήματος πυκνωτών αντιστάθμισης φορτίου καθώς και ενός ηλιοθερμικού συστήματος για την παραγωγή θερμότητας.

παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι ανάλογες εγκαταστάσεις στα υπόλοιπα κτήρια του Δήμου.

παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας