Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ανάκληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γρεβενών , έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. 3194/31694/20-3-2017, 3195/31698/20-3-2017, 3196/31701/20-3-2017, 3193/31692/20-3-2017 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σας ενημερώνει για την ανάκληση της οριστικής άδειας στην αγορά λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία των παρακάτω φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων):

1. SHARPEN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)
2. STUN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)
3. PENDIFOX 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)
4. HERBAN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)

μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διερεύνησης που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Όσοι επαγγελματίες χρήστες των παραπάνω φυτοπροστατευτικών προϊόντων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.

Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αρθ. 9 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ

Δείτε ακόμα