Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών για εκλογή προεδρείου και επιτροπών

Σε εφαρμογή του άρθρου 64 παρ.3 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4257/2014 και σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, επειδή δεν εκδόθηκε σχετική πρόσκληση από τον σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή μελών
• Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
• Οικονομικής Επιτροπής και
• Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Από το Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Δείτε ακόμα