Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών (Κυριακή 5/3/2017)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 95 παρ. 3 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε στην 7η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει στις 05 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή μελών
• Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
• Οικονομικής Επιτροπής και
• Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κα Παρασκευή Τόπη.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο
4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας, κο Στέργιο Πουρνάρα
5. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).
6. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
7. M.M.E.
8. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Δείτε ακόμα