Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έως 31-12-2016.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι, μετά την αριθμ. 11562/15-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιείται εκ νέου η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016, για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Ως νέα περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη, ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 31-12-2016.
Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 16-01-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
1. Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
2. Στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ