Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  28η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Γρεβενών,  που θα γίνει στις  20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ειδικά θέματα

Θέμα    1ο Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2017 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    2ο Γνωμοδότηση επί του αριθμού των αδειών και του τέλους για τις χορηγούμενες άδειες υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2017

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    3ο Έγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     4ο Έγκριση του 32ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     5ο Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα “Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις”
Θέμα     6ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) στην πόλη των Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών
Θέμα     7ο Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2017
Θέμα     8ο Νομιμοποίηση τοιχείου στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Δημητρίου Ντάσιου του Αθανασίου)
Θέμα     9ο Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Ποντινής με ιδιόκτητη έκταση στην Τ.Κ. Ποντινής Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Χαράλαμπου Αβραμίδη του Παρασκευά)
Θέμα   10ο Συγκρότηση επιτροπών, σύμφωνα με το Ν. 4412/8-8-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργειας συνοπτικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών, εξέταση ενστάσεων και εισήγηση ανάθεσης για το Δήμου Γρεβενών έτους 2017.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”
Θέμα   12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων”
Θέμα   13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση ¨Ποταμούλι¨ Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”
Θέμα   14ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού
Θέμα   15ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση σχολικού κτιρίου και αλλαγή χρήσης σε Κέντρο Παλαιοντολογίας”
Θέμα   16ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   18ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα   19ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα   20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων”
Θέμα   21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου”
Θέμα   22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση επειγουσών φθορών οδοστρωμάτων”
Θέμα   23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών (έτους 2012)”
Θέμα   24ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση – ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δήμου Γόργιανης”
Θέμα   25ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Γρεβενών”
Θέμα   26ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2017
Θέμα   27ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοινότητας Δοτσικού” Α.Μ. 27/2007
Θέμα   28ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Μετατροπή του Δημοτικού σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο” Α.Μ. 75/2008
Θέμα   29ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμορφώσεις – Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Κεντρικής οδού Τ.Δ. Πολυδένδρου” Α.Μ. 16/2010
Θέμα   30ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση Οικισμού Τρικώμου” Α.Μ. 66/2011
Θέμα   31ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 3/2012
Θέμα   32ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών” Α.Μ. 13/2014
Θέμα   33ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων Σχολείων έτους 2014” Α.Μ. 20/2014
Θέμα   34ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” Α.Μ. 21/2014
Θέμα   35ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους” Α.Μ. 37/2014

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006, να προσέλθετε στην 29η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2017.
Θέμα 2ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 του Δήμου Γρεβενών και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δείτε ακόμα