Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Υπογραφή σύμβασης για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στους Φιλιππαίους

Υπεγράφη την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012, μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΚΟΜΒΟΣ 4» Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου στο γραφείο του Δημάρχου, η σύμβαση του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών».

Ο Δήμαρχος κ. Κουπτσίδης έκανε μία σύντομη αναφορά στο…

ιστορικό του έργου τονίζοντας: «Για την ορθή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος των κατολισθήσεων στον οικισμό Φιλιππαίων, η πρώην Κοινότητα Φιλιππαίων υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Ν.Α Γρεβενών και την ΑΝΚΟ Α.Ε για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η μελέτη με τίτλο «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών» ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2011 οπότε και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με αριθμό θεώρησης της μελέτης 26/2011 και προϋπολογισμό 1.800.000,00€

Ο Δήμος Γρεβενών την 20-07-2011 υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,στα πλαίσια του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 – 2013» Άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 53: «Πρόληψη κινδύνων (Συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)», προϋπολογισμού 1.800.000,00€.

Μετά από την θετική αξιολόγηση της πρότασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμά της και δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Γρεβενών με ανάδοχο εταιρεία κατασκευής την Τεχνική Εταιρεία «ΚΟΜΒΟΣ  4» Ο.Ε. η οποία προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση ήτοι 39,97%.

Το έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης εκτέλεσης το ποσό του 1.091.349,06€, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει προθεσμία περαίωσης 15 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού».

Το έργο αφορά :

1. Στην κατασκευή αποστραγγιστικών έργων σε τρείς περιοχές του οικισμού των Φιλιππαίων,

  • στην περιοχή Α θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή αποστραγγιστικών καναλιών σε μήκος 521,46μ και επανακαλλιέργεια της υπάρχουσας πηγής με μήκος 40μ η οποία καταλήγει σε υφιστάμενη δεξαμενή, καθώς επίσης και δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων με τσιμεντοσωλήνες μήκους 201,97μ.
  • Στην περιοχή Β θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή αποστραγγιστικών καναλιών σε μήκος 331,06m και
  • στην περιοχή Γ θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης ομβρίων μήκους 310,82μ.