Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε  στην 21η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα   1ο Περιορισμός βοσκής δημοτικού δάσους “Τσερνόκι” Αγίων Θεοδώρων έτους 2016.
Θέμα   2ο Περιορισμός βοσκής δημοτικού δάσους Μαυραναίων (οικ. Σταυρού) περιόδου 2017-2026

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα   3ο Έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 184/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα   4ο Μετακίνηση αιρετού στο Βόλο για συμμετοχή στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Θέμα   5ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα
Θέμα   6ο Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Γρεβενών (αίτημα κ. Ιωάννας Τσιμπέρη)
Θέμα   7ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αιτήματα κ. Χρήστου Βράκα και κ. Γεωργίου Παπαλιούρα)
Θέμα   8ο Συμπλήρωση της 449/2016 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σχετικά με συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση «Ψηλή Ράxη» Τ.Κ. Ποντινής μεταξύ του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου) και της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και εκ νέου εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 711 τ.μ. στην ίδια θέση.
Θέμα  9ο Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στη θέση “Υδατόπυργος” του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.)
Θέμα  10ο Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Μικροκλεισούρας με ιδιόκτητη έκταση στην Τ.Κ. Μικροκλεισούρας (αίτημα κ. Χαράλαμπου Κωνσταντινίδη)
Θέμα 11ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης της αίθουσας τελετών του υφιστάμενου δημοτικού κτιρίου εντός του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 12ο Έγκριση εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό επετείου απελευθέρωσης των Γρεβενών από τον τούρκικο ζυγό & επετείου 28ης Οκτωβρίου.
Θέμα  13ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Παυλίνας Λαζογιάννη)
Θέμα  14ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (αίτημα κ. Βαρβάρας Περδικομμάτη)
Θέμα  15ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (αίτημα κ. Δέσποινα Καραπά του Μιλτιάδη)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες”
Θέμα 17ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση επισκευή αθλητικών υποδομών του Δήμου (έτους 2016)”
Θέμα 18ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)”
Θέμα 19ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα”
Θέμα 20ο Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου”
Θέμα  21ο Παραλαβή διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Αηδονίων Δήμου Γρεβενών περιόδου 2016-2025
Θέμα  22ο Παραλαβή διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Καλοχίου Δήμου Γρεβενών περιόδου 2016-2025
Θέμα   23ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας του έτους 2017 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος “Κρανιάς – Μοναχιτίου – Κηπουργειού” Ν. Γρεβενών

Ειδικά θέματα

Θέμα  24ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών ως εναγομένου στην από 6-9-2016 αγωγή αναγνωριστική κυριότητας και διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής του Βασιλείου Γκούμα του Γεωργίου και της Κλεοπάτρας.

Θέμα  25ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της αριθμ. 2/2016 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Γρεβενών.
Θέμα  26ο Έγκριση της 181/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την 1η τροποποίηση – αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2016.

                                                                                   

                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δείτε ακόμα