Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συμμετοχή του ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Αλβανίας

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος interregIPACBCGreeceAlbania 2014-2020 υλοποιείται  πρόταση, βάση της υπ΄ αριθμ. 300529/MA1580/13/04/2016, Code: A2 πρόσκλησης του προγράμματος.

            Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι οι Δήμοι Γρεβενών, Καστοριάς, καθώς και ο ΦΟΣΔΑ Δ. Μακεδονίας, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης) από την ελληνική πλευρά ενώ από την πλευρά της Αλβανίας συμμετέχει ο Δήμος Corovoda και ο ΜΚΟ UrbanResearchInstitute.

Στοιχεία προγράμματος:

Άξονας προτεραιότητας 1:

Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές, (Priority Axis 1: Promotion of the environment sustainable transport & public infrastructure)

           

Ειδικός Σκοπός 1.1 :

Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών σε θέματα μεταφορών, διαχείρισης υδάτων και διαχείρισης απορριμμάτων, (Specific Objective 1.1: Increase the capacity of CB infrastructure in transport, water & waste management)

ΕπίσημοςΤίτλος του Έργου:

LESS-WASTE- II: Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area

(LESSWASTEII: Προώθηση δράσεων πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων και ανακύκλωσης στη διασυνοριακή περιοχή)

Γενική Περιγραφή του Έργου:

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και η προώθηση της διαλογής των οργανικών αποβλήτων και της ανακύκλωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας.  Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης και αξιολόγησης σεναρίων διαχείρισης οργανικών αποβλήτων (Ελλάδα), ανακυκλώσιμων (Αλβανία), προμήθεια εξοπλισμού (κάδων), πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και διάδοση των αποτελεσμάτων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου είναι 800.000€ και η διάρκεια του 24 μήνες.

Το προτεινόμενο έργο θα κατατεθεί στον Άξονα προτεραιότητας 1 του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας – Αλβανίας με Επικεφαλή Εταίρο τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

            Την  συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία με κατάθεση πρότασης για το  έργο “ LESSWASTEII:Προώθηση δράσεων πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων και ανακύκλωσης στη διασυνοριακή περιοχή” του Άξονα Προτεραιότητας 1 , βάση της υπ΄ αριθμ. 300529/MA1580/13/04/2016, Code: A2 πρόσκλησης του προγράμματος.

Οι Εισηγητές

         Η Προϊσταμένη

       Τμήματος

Ο Δ/ντης

Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Μαγδαληνή Μησυρλιάδου

     Γεωπόνος

Δημητριάδης Ιωάννης

ΓεωπόνοςΤ.Ε.

Κιάκας Ζήσης