Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (Τετάρτη 29 Ιουνίου)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα  1ο Έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 79/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  2ο Έγκριση του 10ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 80/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  3ο Έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 81/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  4ο Έγκριση του 12ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα  5ο Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα  6ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Σάμο.
Θέμα  7ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Θέμα 8ο Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου – σωματείου (αίτημα Γυμναστικής Ένωσης Γρεβενών)
Θέμα  9ο Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Γρεβενών
Θέμα 10ο Ανταλλαγή Δημοτικού οικοπέδου της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης με ιδιόκτητο οικόπεδο (αίτημα Αγλαΐας και Αγγελικής Ευθυμίου)
Θέμα  11ο Λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Καλοχίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αντωνίου Τουρλακίδη)
Θέμα 12ο Παραχώρηση για χρήση δημοτικής έκτασης στη θέση “Υδατόπυργος” Δ.Κ. Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας “DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”)
Θέμα 13ο Διαγραφή οφειλής από Χρηματικό Κατάλογο του Δήμου Γρεβενών μετά από δικαστική απόφαση.
Θέμα 14ο Έγκριση ή μη αποζημίωση προσκυρούμενης έκτασης οικοπέδου στην πόλη των Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα των Δρόσου Γ. Θωμά, Δρόσου Χρ. Γεωργίου & Δρόσου Ελ. Γεωργίου)
Θέμα 15ο Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου) του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αικατερίνης Θυμιοπούλου του Γεωργίου)
Θέμα 16ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στο ισόγειο του Δημαρχείου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αγγελικής Κασσάρα του Αθανασίου)
Θέμα 17ο Μείωση μισθώματος δημοτικής έκτασης στη θέση “Σκάμνα” της Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αθανασίου Λούδα του Νικολάου)
Θέμα 18ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κρανιάς του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ευθυμίας Χρυσή του Στεργίου)
Θέμα  19ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυδένδρου (αίτημα Γεωργίου Καζαμία του Κωνσταντίνου)
Θέμα  20ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην περιοχή Τσακάλια της Δ.Κ. Γρεβενών (αίτημα Στέργιου Σαμαρά του Ιωάννη)
Θέμα  21ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Έξαρχου (αίτημα Στέργιου Χαντέ)
Θέμα  22ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  23ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την επέτειο μνήμης των θυμάτων που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς.
Θέμα  24ο Έγκριση ή μη των πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016 – Διαπραγμάτευσης”
Θέμα  25ο Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Βελτίωση συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (προμήθεια υλικών)”
Θέμα  26ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για απευθείας ανάθεση του άρθρου 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, για το έτος 2016.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 27ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 28ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος”
Θέμα 29ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.
Θέμα 30ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”
Θέμα 31ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση “Ποταμούλι” Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”
Θέμα 32ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”
Θέμα  33ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου”
Θέμα  34ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”
Θέμα  35ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Ποντινής”
Θέμα  36ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)”
Θέμα  37ο Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”
Θέμα  38ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων (έτους 2014)”
Θέμα  39ο Έγκριση ή  μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια Κούρβουλο Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”
Θέμα  40ο Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Γρεβενών, του Δήμου Γρεβενών, του Δήμου Δεσκάτης και  του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων Π.Ε. Γρεβενών”
Θέμα  41ο Γνωμοδότηση για την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, από τη μεταλλευτική έρευνα με γεωτρήσεις πυρηνοληψίας για ανεύρεση χρωμίτη στη θέση “Μουτσάρα” εντός των ορίων της Οριστικής Μεταλλευτικής Παραχώρησης ΟΠ 20 στις νοτιοδυτικές απολήξεις του ορεινού όγκου Βούρινος.
Θέμα  42ο Αποδοχή απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 321, 322, 323 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013 στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020.
Θέμα  43ο Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Δοκιμή θερμικής απόκρισης ή δοκιμαστικής άντλησης σε γεωεναλλάκτη στο ΕΠΑΛ Γρεβενών” για τις ανάγκες του Υποέργου 8 της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Θέμα  44ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Γρεβενών” (Α.Μ. 290/2002)
Θέμα  45ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δ.Δ. νοτίου τμήματος Δ. Γρεβενών έτους 2007” (Α.Μ. 42/2007)
Θέμα  46ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μεγ. Σειρήνι” (Α.Μ. 24/2008)
Θέμα  47ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση ποτιστρών έτους 2008” (Α.Μ. 25/2008)
Θέμα  48ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση χαλικόστρωσης οδών Δ.Δ. Ελάτου” (Α.Μ. 55/2008)
Θέμα  49ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τριών στεγάστρων” (Α.Μ. 77/2008)
Θέμα  50ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Κ. Κιβωτού” (Α.Μ. 134/2008)
Θέμα  51ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείων ΤΔ Μηλιάς” (Α.Μ. 02/2009)
Θέμα  52ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών” (Α.Μ. 41/2009)
Θέμα  53ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 58/2009)
Θέμα  54ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 60/2009)
Θέμα  55ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάδειξη πρόναου Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αηδονίων” (Α.Μ. 184/2009)
Θέμα  56ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση παιδικών χαρών (έτους 2010)” (Α.Μ. 28/2010)
Θέμα  57ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Δ. Γρεβενών (έτους 2010)” (Α.Μ. 30/2010)
Θέμα  58ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2010)” (Α.Μ. 41/2010)
Θέμα  59ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου” (Α.Μ. 71/2010)
Θέμα  60ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση επειγουσών φθορών οδοστρωμάτων” (Α.Μ. 30/2011)
Θέμα  61ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου” (Α.Μ. 54/2011)
Θέμα  62ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)” (Α.Μ. 29/2012)
Θέμα  63ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή χλοοτάπητα αθλητικών χώρων” (Α.Μ. 34/2012)
Θέμα  64ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Αβδέλλας (έτους 2012)” (Α.Μ. 46/2012)
Θέμα  65ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου (έτους 2012)” (Α.Μ. 48/2012)
Θέμα  66ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών (έτους 2012)” (Α.Μ. 53/2012)
Θέμα  67ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων οδών (έτους 2012)” (Α.Μ. 55/2012)
Θέμα  68ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση οδών – χώρων (έτους 2012)” (Α.Μ. 65/2012)
Θέμα  69ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση φθαρμένων πεζοδρομίων (έτους 2012)” (Α.Μ. 66/2012)
Θέμα  70ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή” (Α.Μ. 54/2013)
Θέμα  71ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση πλατείας Τζαμί Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου” (Α.Μ. 56/2013)
Θέμα  72ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 60/2013)
Θέμα  73ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Δήμου Θ. Ζιάκα Β’ φάση” (Α.Μ. 77/2007)
Θέμα  74ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση χειμάρρου κοινότητας Σαμαρίνας” (Α.Μ. 31/2008)
Θέμα  75ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή Κοινοτικού καταστήματος” (Α.Μ. 9/2009)
Θέμα  76ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών” (Α.Μ. 57/2009)
Θέμα  77ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)” (Α.Μ. 43/2011)
Θέμα  78ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων”  (Α.Μ. 13/2013)
Θέμα  79ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή και συντήρηση λιθοδομών (έτους 2013)” (Α.Μ. 29/2013)
Θέμα  80ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων του ανατολικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 53/2013)
Θέμα  81ο Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)” (Α.Μ. 17/2014)

Ειδικά θέματα

Θέμα  82ο Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών (αριθμ. απόφασης 18/2016 Ε.Π.Ζ.)
Θέμα  83ο Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία “Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια”

                                                                                   

                                                                       

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Δείτε ακόμα