Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Δηλώσεις κτηνοτρόφων για την επιλογή του κτηνιάτρου εκτροφής

              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                               

Θέμα: «Κτηνίατρος εκτροφής»

Σχετικό: 1)Το με αρ. πρωτ. 349/39559/7.4.2015/22.12.2014 έγγραφο της Γενικής

              Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του Υ.Π.Α.Π.Ε.

               2) Η απόφαση 1506/59229  του Αν. Υπουργού  Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων  Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014

    Σύμφωνα με  το πρώτο  σχετικό, η εφαρμογή του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής έχει ξεκινήσει από 27.03.2015, με την ανάρτηση στον ιστότοπο του Υ.Π.Α.Π.Ε. του Μητρώου Κτηνιάτρων Εκτροφής και με το δεύτερο σχετικό καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού κτηνιάτρου εκτροφής .

 

     Οι υπεύθυνοι των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ακολουθώντας την ως άνω διαδρομή, πρέπει να επιλέξουν και να δηλώσουν τον Κτηνίατρο Εκτροφής της επιλογής τους.

     Μετά την έγγραφη δήλωση των κατόχων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του κτηνιάτρου εκτροφής της επιλογής τους από το ως άνω μητρώο και καθώς έχει  εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. ΦΕΚ1639 τεύχος Β/09-07-2016 «έγκριση προγραμμάτων οικονομικών αποζημιώσεων & ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2016», συνάπτεται σύμβαση έργου μεταξύ του Κτηνιάτρου Εκτροφής και των διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας. Μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, μπορεί άμεσα να εφαρμοσθεί από τους κτηνιάτρους εκτροφής  το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με τις οποίες συνεργάζονται.

    Κατόπιν των προαναφερομένων, όλοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει άμεσα να επιλέξουν και να δηλώσουν εγγράφως τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους.

                                                                                    Η  Προϊστάμενη

                                                                            του τμήματος  Κτην/κής           

                                                                        Αλεξάνδρα Θεο. Παπανίκου

Πίνακας Διανομής

  1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
  2. Ιδιώτες Κτηνίατροι
  3. Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών
  4. Τσιμνιόπουλος Στέργιος, Πρόεδρος Κτηνοτρόφων.

Δείτε ακόμα