Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δελτίο Τύπου βουλευτή Γρεβενών, σχετικά με την διαδικασία επιλογής των νέων Διοικητών στα Νοσοκομεία

Προς ενημέρωση των πολιτών του Νομού Γρεβενών σχετικά με την διαδικασία επιλογής του νέου Διοικητή στο Νοσοκομείο των Γρεβενών, θέλουμε να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά υπήρξε μια σοβαρή διαδικασία επιλογής χωρίς κομματικά κριτήρια. Η διαδικασία της επιλογής των νέων Διοικητών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το Υπουργείο Υγείας και χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια.

Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα, οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού. Επίσης συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση τη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Βασικό όργανο το οποίο και κινεί τις σχετικές διαδικασίες επιλογής είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων Διοικητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης λειτουργεί με ανεξαρτησία και με γνώμονα την αμεροληψία και την αξιοκρατία καθώς συγκροτείται από τον αρμόδιο για το Ε.Σ.Υ.ΚΑ Γενικό Γραμματέα ΥΥΚΑ, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν προκριθεί από την Επιτροπή για την πλήρωση της θέσης.

Η ηγεσία του υπουργείου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής επιλογής και επιλέγει ανάμεσα στους υποψηφίους που έχουν θετική εισήγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει θετική εισήγηση, η ηγεσία του υπουργείου για την τελική της κρίση θα συνεκτιμήσει και άλλους παράγοντες, όπως την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και εντάσεων μέσα στο χώρο του νοσοκομείου.

Η διαδικασία για την επιλογή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών είναι σε εξέλιξη και πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η φάση της αξιολόγησης και θα διορισθεί ο νέος Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

Ο βουλευτής Γρεβενών
Χρήστος Μπγιάλας