Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δήμοι «μοίραζαν» επιδόματα σε πεθαμένους! Όλα τα στοιχεία

Την 7η έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» η οποία αφορά στις καταβολές των συντάξεων του Ιανουάριου 2014 παρουσίασαν, σήμερα, ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, η γενική γραμματέας Πρόνοιας, Έφη Μπέκου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΗΔΙΚΑ), Χρήστος Χάλαρης και ο γενικός διευθυντής…

Πρόνοιας, Σπύρος Κοκκινάκης.

Στο σύστημα «ΗΛΙΟΣ» ενσωματώθηκε και η παρακολούθηση των κοινωνικών επιδομάτων που χορηγούνται σε δικαιούχους τους από τους Δήμους, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και ήδη προέκυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομης είσπραξης επιδομάτων από συγγενείς θανόντων, ενώ για χιλιάδες δικαιούχους επιδομάτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων ταυτοποίησης και ΑΜΚΑ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ενσωματώνοντας στο σύστημα «ΗΛΙΟΣ» την παρακολούθηση των 172.571 επιδομάτων, που χορηγούνται σε 164.106 δικαιούχους από τους Δήμους, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, ολοκληρώνεται μια σπουδαία προσπάθεια. 

 
Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται μηνιαία σε προνοιακά επιδόματα ανέρχεται σε 55.232.691 ευρώ. 
 
Από τη διασταύρωση που έγινε με τα στοιχεία του «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του ΑΜΚΑ προέκυψε η καταβολή επιδομάτων σε 768 θανόντες για τους οποίους αποστέλλονται τα στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έλεγχο και άμεση αναστολή των καταβολών. 
 
Επίσης, από τον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων προέκυψε για 10.500 επιδόματα εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων ταυτοποίησης και ΑΜΚΑ. Για τις περιπτώσεις αυτές, επίσης, θα γίνει αναστολή των καταβολών μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθώσεις με τους σωστούς αριθμούς ΑΜΚΑ.  
 
Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης σε σχέση με τις συνταξιοδοτικές παροχές είναι τα εξής: 
 
• Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.666.683 άτομα.

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.431.939, εκ των οποίων οι 10.127 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών.

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 2.298.147.449,59 ευρώ.
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 932,80 ευρώ.
 
Αναλυτικότερα, από την 7η έκθεση του «ΗΛΙΟΣ» προκύπτει ότι, ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων γήρατος λαμβάνουν εισόδημα που κυμαίνεται στο εύρος 500 – 1.000 ευρώ. Ο ίδιος περίπου αριθμός βρίσκεται στο εύρος 1.000 – 2.000 ευρώ.  
 
Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων, ανά συνταξιούχο, παρατηρείται πως 1.364.334 συνταξιούχοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 924.624 λαμβάνουν δύο συντάξεις και 310.358 συνταξιούχοι λαμβάνουν τριες συντάξεις. Πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις. 
 
Το 23% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 41% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 51-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.
 
Προνοιακά επιδόματα

Από την επεξεργασία των στοιχείων των προνοιακών επιδομάτων για το μήνα Δεκέμβριο του 2013 παρατηρείται πως ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 164.106 συνολικά και το ποσό που καταβάλλεται σε 55.232.691 ευρώ. 

 
Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων το 30% αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις.

Αναλύοντας τα δεδομένα των συνταξιούχων που λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους και προνοιακά επιδόματα παρατηρείται πως, η πλειοψηφία των δικαιούχων είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. 

 
Ακολουθούν οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου.
 
Κατηγορία Συνταξιούχων Πλήθος Συνταξιούχων/Δικαιούχων Προνοιακών Επιδομάτων Μηνιαίο Ποσό Συντάξεων (€) Μηνιαίο Ποσό Επιδομάτων (€)
Γήρατος 18.770 16.792.850 6.461.294
Θανάτου 6.679 4.476.644 2.596.001
Αναπηρίας 22.590 17.475.739 8.708.603
Λοιπά 690 537.767 259.086
ΣΥΝΟΛΟ 48.729 39.283.000
18.024.984
 
 
Αναλύοντας τα δεδομένα του εισοδήματος των συνταξιούχων, σε κλίμακες, προκύπτει ότι, ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει επιδόματα που κυμαίνονται στο εύρος 300 – 400 ευρώ.

Το 29,5% περίπου των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα είναι  ηλικίας έως και 25 ετών και το 35,7% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών. 

 
Αντίστοιχα, από την ανάλυση στοιχείων για τους συνταξιούχους/δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων παρατηρείται πως το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 22% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 23% μεταξύ 76-85 ετών.
 
epoli.gr