Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ η πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων στο ταμείο παρακαταθηκών

Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Παραπλάνηση και παραπληροφόρηση δημιούργησε το δελτίο Τύπου της ΓΕ.Σ.Β.Ε.Ε. που προτρέπει τους χρήστες του ρεπερτορίου ΕΥΕΔ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ να καταβάλλουν το ανάλογο ποσό για το έτος 2019 στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
Δημοσιεύουμε το ερώτημά μας στο Υπουργείο Πολιτισμού (Αρμόδιο τμήμα Ο.Π.Ι) και την απάντησή του.

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΙ

ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΤΙΜΗΣ ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το δελτίο Τύπου της Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε. με ημερομηνία 04-02-2019 δημιούργησε αναστάτωση στα μέλη μας με την τοποθέτηση του ανωτέρω δελτίο, να καταβάλει τα ποσά ο χρήστης για τα πνευματικά δικαιώματα στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για το έτος 2019.

Ερωτάται η υπηρεσία σας:

  1. Κατά πόσο είναι σύννομη η ενέργεια του καταστηματάρχη να καταβάλει το ποσό για τα πνευματικά δικαιώματα στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
  2. Κατά πόσο θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από την Ε.Υ.Ε.Δ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, διότι κατά τον έλεγχο οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν να επιδικνύεται η έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης.

Σας θυμίζουμε ότι η υπηρεσία σας με αρ.πρωτ. 35610 απάντησή σας σε μέλος μας, αναφέρατε επακριβώς:

Προκειμένου μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί και να εκτελεί νομίμως εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο –δηλαδή, μουσικά έργα οι δικαιούχοι των οποίων (συνθέτες και στιχουργοί) εκπροσωπούνται από τους ανωτέρω φορείς , θα πρέπει να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τη Ε.Υ.Ε.Δ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και να καταβάλει τις προβλεπόμενες, κατά τα ισχύοντα αμοιβολόγιά τους, αμοιβές για τη χρήση των έργων. Η χωρίς άδεια δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το 11ο κεφάλαιο του ν.2121/1993 .

Θερμή παράκληση για απάντησή σας το ταχύτερο δυνατό για τον σημαντικότατο λόγο ότι έχουν προγραμματιστεί ημερίδες ενημέρωσης για τα πνευματικά δικαιώματα, την Τρίτη 19-02-2019 στην Πελοπόννησο και για τη Δευτέρα 25-02-2019 στη Θράκη. Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. και τα μέλη του, σας ευχαριστούν θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Με βαθιά εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Γρηγόριος Τσαπατσάρης

 

Αρ. Πρωτ. 36939

Αξιότιμε κύριε Τσαπατσάρη,

Σε απάντηση της από 15/02/2019 επιστολής σας σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τις αμοιβές σχετικά με τη δημόσια εκτέλεση που οφείλονται για το 2019 δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος και που επιτρέπουν τη δημόσια κατάθεση (κατάθεση σε Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) σύμφωνα με τα άρθρα 427, 431 και 434 ΑΚ και ως εκ τούτου η δημόσια κατάθεση δεν επιφέρει απόσβεση της ενοχής και δεν συνεπάγεται κανένα αποτέλεσμα ως έννομη συνέπεια (ΑΠ 20/2018, ΑΠ 1289/2013, ΑΠ 1623/2011, ΑΠ 44/2004). Συνεπώς, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από την Ε.Υ.Ε.Δ. και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ λόγω της δημόσιας κατάθεσης στην οποία τυχόν προέβη.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τον αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ως προς το ύψος της αμοιβής, ο χρήστης έχει το δικαίωμα α) του άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 4481/2017, σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης είναι δυνατόν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, β)  σε περίπτωση που το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οι διαφορές να υπάγονται σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Άρθρο 44 Ν. 4481/2017) και γ) να προσφύγει δικαστικά κατά του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης βάσει του άρθρου 22 παρ. 6 και 7 Ν. 4481/2017. Επιπλέον οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να προσφύγουν σε διαιτησία βάσει του άρθρου 23 παρ. 5 Ν. 4481/2017.