Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απίστευτο: Στο αφορολόγητο οι δωρεές σε κόμματα και πολιτικούς

Την ώρα που η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα παζαρεύει το πόσο μεγάλη θα είναι η περικοπή της έκπτωσης φόρου για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ συζητείται η περαιτέρω περικοπή της έκπτωσης φόρου για τις ιατρικές δαπάνες, στο καινούργιο έντυπο της φορολογικής δήλωσης προστίθενται καινούργιοι κωδικοί τους οποίους θα συμπληρώσουν όσοι δώρισαν χρήματα σε πολιτικά κόμματα και βουλευτές προκειμένου να τύχουν γενναίας έκπτωσης φόρου η οποία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα… 10.000 ευρώ.

Οι νέοι κωδικοί, εμφανίστηκαν στο φετινό έντυπο της εφορίας –το Ε1- επειδή όσοι τους συμπληρώσουν θα έχουν δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης. Η έκπτωση, θα δοθεί αν έχουν γίνει δωρεές κατά τη διάρκεια του 2016 είτε προς κόμματα είτε προς βουλευτές. Το δικαίωμα των δωρητών, πηγάζει από νόμο του 2014 (4304/2014) βάσει του οποίου ισχύουν τα εξής: Η δαπάνη για ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος η συνασπισμού κομμάτων υποψήφιων και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπίπτει ολόκληρη από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4304/2014.

Τα όρια της χρηματοδότησης είναι έως 20.000 ευρώ κατ’ έτος από το ίδιο πρόσωπο/ χρηματοδότη για τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, ενώ για τους υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ποσό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ από το ίδιο πρόσωπο/χρηματοδότη κατ’ έτος.

Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικό κόμμα ή συνασπισμούς κομμάτων που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ καθώς και κάθε ποσό χρηματοδότησης άνω των 500 ευρώ προς υποψήφιους ή αιρετούς βουλευτές, πρέπει να έχει δοθεί υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού με ονομαστική κατάθεση. Ποσά μικρότερα από τα όρια που προαναφέρθηκαν, πρέπει να δίνονται με οποιαδήποτε μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο να μπορεί να ταυτοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου.

Τα πρόσωπα που χρηματοδοτούν κόμματα και βουλευτές με ποσά άνω των 300 ευρώ ανεξαρτήτως τρόπου χρηματοδότησης, ελέγχονται και υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό της χρηματοδότησης στον πίνακα 5.2 κωδικός 725-726 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Το όφελος από τη δωρεά μπορεί να είναι πολύ σημαντικό ειδικά αν ο χρηματοδότης είναι πρόσωπο που εμφανίζει υψηλά εισοδήματα στη φορολογική του δήλωση, Δεδομένου ότι ο ανώτατος συντελεστής της κλίμακας είναι 45% και η εισφορά αλληλεγγύης μπορεί να φτάσει να υπολογίζεται ακόμη και με 8-10%, είναι προφανές ότι τα μισά λεφτά από τη δωρεά, μπορεί να γυρίσουν πίσω στο χρηματοδότη ως έκπτωση φόρου. Ακόμη μεγαλύτερο θα είναι εφεξής το όφελος και για τους επιτηδευματίες καθώς εκτός από φόρους θα γλιτώνουν και ασφαλιστικές εισφορές.

 

thetoc.gr