Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ξεκινά η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από ΟΤΑ α’ & β’ Βαθμού

Σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, ξεκινά ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σύµβαση έργου στους φορείς αρµοδιότητάς τους για το έτος 2016, προσλήψεις οι οποίες και θα είναι µειωµένες κατά 10% σε σχέση µε το 2015.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, από τον περιορισµό αυτόν εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που αµείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη µορφή αντιτίµου, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων Κοινοτικών προγραµµάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ).

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο, το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε μορφή .pdf

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα  

Δείτε ακόμα