Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2017 22:42

Το όνομα της Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευτο.

Την κακή πολιτική διαχείριση δεκαετιών θα την πληρώσουμε σήμερα, και αν χαρίσουμε τον όρο Μακεδονία στην δημοκρατία του Βαρδαρίου, αύριο, αυτοί, θα έχουν την απαίτηση από εμάς να αποσύρουμε τον όρο Μακεδονία από τις δικαιωματικά γεωγραφικές και βάση όρου περιοχές μας αλλά και γενικότερα από τον Ελλαδικό χώρο.
Το όνομα Μακεδονία, είναι ελληνικό και είναι α-δια-πρα-γμά-τευ-το.!

Πετρόπουλος Μανώλης
Πολιτευτής ΑΝ.ΕΛ.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ